Tivat – Izložba slika Marice Kuznjecov Boljević

 

Porto Montenegro - logo

 
 

U neđelju 15. juna 2014.godine, u Upravnoj zgradi Porto Montenegra u Tivtu, otvorena je izložba slika akademske slikarke Marice Kuznjecov Boljević. Izloženi radovi su iz ciklusa Let.  Ljubitelji likovne umjetnosti mogu da posjete izložbu do 15. jula 2014. godine.

 

Izlozba Let u Upravnoj zgradi Porto Montenegro - 1

Izlozba Let u Upravnoj zgradi Porto Montenegro - 2

 
 

Marica Kuznjecov BoljevićMarica Kuznjecov Boljević je rođena 1972.godine na Cetinju.
Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti u istom gradu 1995.godine, na odsjeku za grafički dizajn.
Kao art-direktor agencije Focus Communications iz Beograda učestvovala je u kreiranju plakata Free Press (u produkciji B92) koji je dobio srebrnu medalju na EPICA festivalu u Njujorku 1997.godine.
Na studijskom putovanju u SAD-u usavršavala se na Institutu umjetnosti Kala na Berkliju, iz oblasti video peodukcije.
Osim grafičkog dizajna i slikarstva, bavi se izradom unikatnog nakita.
Živi i stvara u Budvi.

Kontakt:
+382 (0) 69 469 048
e-mail: artistudio@t-com.me

 

Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković o radovima iz ciklusa “Let” je zapisala sljedeće:

„Njeno slikarstvo predstavlja ispovjest umjetnice koja preko zatvorenog sistema jezičkih ideograma iskazuje svoje intelektualne nazore, emotivne i perceptivne utiske. Reinkarnacijom predstava “potonulih u skrivenim vijugama podsvjesnog” otvorila je put novoj stvarnosti. Naime, temporalna dimenzija, kao prolaznost – pasant i trenutni emotivni doživljaji odredili su značenjski karakter likovnog izraza u kojem umjetnica transponujući estetski objektivizam u estetski subjektivizam “asocijativnih” i apstraktnih senzacija, “prepoznatljivo” preoblikuje u autentične vizuelne sadržaje. Memorijske segmente kao sadržaje unutrašnje znakovnosti Marica povezuje u cjeline sastavljene od artikulisanih formi, bojenih polja, slojevitih prostora“.

Slikar i likovni kritičar Slobodan Bobo Slovinić, povodom samostalne izložbe Marice Kuznjecov Boljević u galeriji “Centar” u Podgorici, između ostalog napisao:

“…Aktuelno likovno stvaralaštvo Marice Kuznjecov Boljević, paradigmatski je supstituisano na vrlo sadržajnom abiotičkom i antropomorfnom fundalitetu. Prije svega riječ je o raznovrsnoj biološkoj egzemplarnosti, a istovremeno i o bogatom homoidno-zoomorfnom objektivitetu. Svakako tokom likovne sublimacije i artističke transpozicije, u jednoj od kreativnih varijanti, ti se bazični elementi pretaču, prepliću, multipliciraju i gube u stvaralačkim naletima, da bi samo sporadično dio te segmentarnosti ostao na površini i u prednjem planu svojom repernom pojavnošću proizvodio najraznovrsnije figuralne asocijacije. U drugoj konceptnoj varijanti, umjetnica od različitih elemenata i simbola, intuitivno i podsvjesno gradi forme koje svojim oblicima i izgledom sugerišu izvjesnu figuralnu sadržajnost. No, izmedu ta dva globalna likovna pristupa, nema čvrste razdjelnice, šta više oni se često prepliću, kako bi se već u sljedećem kreativnom ishodištu, pojavila neka nova umiksana varijanta. Kada se detaljnije analizira likovno stvaralaštvo Marice Kuznjecov Boljević, mogu se izdvojiti takođe još dva globalna likovna pristupa. U prvom, zasigurno snažnijem i eksplicitnijem, umjetnica gradi i razvija tamno likovno jezgro na svijetloj pozadini, a u drugom upravo obrnuto, primarni svijetli elementi dominiraju na tamnoj obodnoj površini. Prvi nudi obilje mediteranske, dnevne i optimističke svjetlosti, a kod drugog, svjetlosni kvantum je vrlo suspregnut, povečernji je ili praskozorni, melanholičan je i prilično sjetan. U svojim najnovijim likovnim ostvarenjima Marica Kuznjecov Boljević znalački uspostavlja izvanrednu ravnotežu, ništa nije decidno zakovano i definitivno određeno, sve se logično dešava i odvija u tom izuzetno širokom rasponu od asocijativnog do apstraktnog…”

 

 DIO IZLOŽENIH RADOVA

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 1

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 2

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 3

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 4

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 5

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 6

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 7

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 8

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 9

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 10

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 11

Porto Montenegro - Izlozba Marice Kuznjecov Boljevic - 12