Otvoren poziv za saradnju na “PAŠTROVSKOM ALMANAHU II”

 

Logo PA 450

 

Redakcija  „Paštrovskog almanaha II“ obavještava javnost da je otvoren poziv svim zainteresovanim autorima da uzmu učešća u pripremi drugog broja ove periodične publikacije. Stranice „Almanaha“ imaju raznovrstan sadržaj i karakter i predstavljaju svojevrstan „paštrovski forum“, otvoren za sve domaće i inostrane autore koji o Paštrovićima pišu svoje naučne i stručne članke, književne tekstove u prozi i stihu, rasprave i kritike o aktuelnom stanju na paštrovskom prostoru itd. Posebno su dobrodošli radovi mlađih istraživača i autora kojima tek predstoji puna naučna i umjetnička afirmacija.

Tematika „Almanaha“ je raznovrstna i obuhvata više cjelina: društveno-ekonomska pitanja razvoja, turizam, uređenje prostora, prirodne i primjenjene nauke, resurse, sport, obrazovanje, iseljeništvo, kulturu, književnost, likovnu umjetnost, muzičku umjetnost, etnologiju, arheologiju, istoriju, paštrovske isprave, stare rukopise i zapise, prikaze događaja i knjiga, biografije i bibliografije.

U prošlogodišnjem prvom broju „Paštrovskog almanaha“ objavljeni su prilozi više od sedamdeset autora, promocijama u Pržnu i Beogradu prisustovao je veliki broj posjetilaca, a naučna i kulturna javnost je visoko ocijenila sadržaj i kvalitet „Almanaha“. Ovakav pozitivan prijem obavezuje Redakciju da nastavi i konstantno unapređuje rad na „Almanahu“, da širi krug saradnika i ostvari ideju da ovaj godišnjak postane prepoznatljiv paštrovski brend.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani autori iz naših krajeva, kao i one sa strane, da budu saradnici „Paštrovskog almanaha II“, da sami odaberu temu koja odgovara konceptu i sadržaju publikacije, i da što prije pošalju predlog teme Redakciji i glavnom i odgovornom uredniku dr Miroslavu Luketiću, na sljedeće e-mail adrese: pastrovskialmanah@gmail.com i mluketic@t-com.me (obavezno poslati na obije). Krajnji rok za dostavu konačnih verzija rukopisa je petak, 31. jul 2015. godine, i oni se odstavljaju, takođe, na obije e-mail adrese.

Projektom izdavanja „Paštrovskog almanaha“ nijesu predviđeni honorari za autore i uređivače godišnjaka, već je učešće dobrovoljno. Svi autori i saradnici će biti pozvani na svečane promocije „Paštovskog almanaha“ koje će biti priređene krajem 2015. godine i tom prilikom dobiti svoj primjerak.

 

Skreće se pažnja svim potencijalnim autorima da detaljno prouče sadržaj pratećeg dokumenta ovog obavještenja – „Tehnička i druga uputstva za pisanje radova“, te da se istoga pridržavaju prilikom pripreme svojih radova.

 

KLIKNITE NA FOTOGRAFIJU PAŠTROVIĆA
KAKO BI OTVORILI
TEHNIČKA I DRUGA UPUSTVA ZA PISANJE RADOVA

 

Pastrovici

 

Redakcija drugog broja “Paštrovskog almanaha”
Budva, maj 2015. godine