Budva – Projekat “Zemljišne administracije i upravljanje”

 

opstina-budva-tr (1)

 
 
 

CRNA GORA

Opština Budva

Sekretarijat za lokalnu samoupravu

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

“Ministarstvo održivog razvoja i turizma  u sardanji sa Svjetskom Bankom organizuje radionicu na temu Učešće javnosti u donošenju prostornih i urbanističkih planova i strateških dokumenata i drugih javnih politika na opštinskom nivou kroz projekat ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE I UPRAVLJANJE  (LAMP).

Predavači su: Dragan Marković, planer iz Budve, Rade Jovanović, diplomirani pravnik iz Budve, Duška Pejović, novinar-sociolog, Svetlana Jovanović, planer iz Republičkog zavoda za urbanizam i planiranje I obrađivač plana posebne namjene “Obalno područje”.

Cilj ove radionice je da predstavi načine učestvovanja najšire javnosti u prostornom planiranju.

Opština Budva ovim povodom poziva građane, nevladine organizacije, predstavnike biznis sektora, mjesnih zajednica, studente i penzionere i ostala udruženja da prisustvuju i uzmu učešće u ovoj radionici Ministarstva održivog razvoja i turizma, koja će se održati 8. maja, od 11 časova, u Velikoj sali Opštine.

 
 

PROGRAM RADA

KLIKNITE NA PROGRAM ZA UVEĆANI PRIKAZ

Agenda