Veče posvećeno drugačijem “čitanju” istorije i društvenih relacija Paštrovića i Budve sa Mlečanima kroz vjekove

Sinoć je u prostoru Moderne galerije “Jovo Ivanović” u Budvi održana tribina o Paštrovićima, Budvi i Veneciji, u okviru programa obilježavanja 600 godina od mletačke vlasti u Paštrovićima (1423-2023), koji traje tokom cijele aktuelne i dijela naredne godine.

Tribina je bila posvećena širokom spektru tema iz paštrovske, budvanske i mletačke istorije, psihologije i nasljeđa, kako onima u nauci opštepoznatim, koje se tiču političke i društvene prošlosti, tako i onim skrivanim kojima se domaći istraživači dosad uglavnom nijesu bavili, a koje zadiru i pitanja istorije mentaliteta, privatnih istorija, ličnih emocija, skrivenih doživljaja, seksualnosti…

Učesnici programa bili su dr Katarina Mitrović, istoričarka i više naučna saradnica s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Srđa Zlopaša, psihijatar i psihoanalitičar iz Budve, i, kao moderator, mr Dušan Medin, arheolog i menadžer u kulturi iz Petrovca, izvršni direktor Društva “Bauo”.

Na samom početku programa minutom ćutanja Medin je podsjetio na višestruki značaj lika i djela doc. dr Zlate Marjanović, etnomuzikološkinje iz Pančeva, koja je tokom svog višedecenijskog istraživačkog rada ostavila neizbrisiv trag u istraživanju muzičke tradicije i običaja ne samo u Paštrovićima i Budvi, već i u cijelog Crnoj Gori, a koja nas je juče napustila nakon duže i teške bolesti.

Dr Katarina Mitrović je, između ostalog. govorila o važnosti i potrebi izučavanja, pored “velikih” tema iz političke i vojne istorije, i onih drugih strana istorije utemeljenih na ličnom iskustvu običnog čovjeka, njegovog odnosa prema svijetu i sebi, njegovih emocija, patnji, doživljaja. Istakla je surovost života na granici, kakav je u stoljećima tokom mletačke vlasti bio u Budvi i Paštrovićima, što je ljude i njihov način života na ovom prostoru umnogome oblikovalo i odredilo. Posebno je akcentovala iskustva don Krsta Ivanovića, budvanskog kanonika iz 17. vijeka, njegova promišljanja i opservacije zabilježene u analima posvećenim rodnom gradu, iz čega se može steći slika i o njegovim ličnim interesovanjima i stavovima.

Dr Srđa Zlopaša otvorio je više pitanja vezano za tumačenja kategorije mentaliteta u bližoj i daljoj prošlosti, te problematizovao interpretacije stanovnika Primorja i zaleđa u radovima Jovana Cvijića, Jovana Vukmanovića i drugih istraživača koji su se bavili etnološkim i antropološkim temama. Predstavio je moguće modele percepcije i odnosa između nekadašnjih Mlečana (centar) i stanovništva ovog kraja (periferija), temeljeći ih na psihoanalitičkim pristupima, fokusirajući se na Veneciju koju nekada percepiraju kao ženski princip, a Osmansko carstvo kao muški. Osvrnuo se i na narodnu liriku koja sadrži motive koji se mogu dovesti u vezu s erotskim konotacijama, te istakao značaj podrške koju je u tom smislu imao od dr Zlate Marjanović, ali i samih Paštrovića.

Nakon njihovih izlaganja, uslijedila je duža diskusija s publikom koja je sinoć bila u izuzetno velikom broju 

Organizator tribine je bilo petrovačko Društvo za kulturni razvoj “Bauo” u saradnji sa JU Muzeji i galerije Budve.

Foto Miloš Boreta

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


15 − 10 =