NVO “INFOMONT” realizuje više projekata iz oblasti kulture i kulturnog nasljedja, turizma, ekologije, održivog razvoja, obrazovanja i sl.

Jedan od najvažnijih projekata koji je u toku, jeste portal za prezentovanje crnogorske kulture, umjetnosti i nasljeđa koji nosi naziv “Montenegrina”. Ovaj projekat prezentovanja sveobuhvatne crnogorske kulture i nasljeđa je naš doprinos da svijetu predstavimo bogato nasljeđe koje naša zemlja ima. Težimo da u projekat uključimo sve relevantne institucije, zavode i organizacije, koje se bave sličnim djelatnostima, i na taj način napravimo što veću bazu podataka koja će biti dostupna milionima ljudi putem interneta.

Radeći na projektu Montenegrine bili smo u prilici da se upoznamo sa mnogim sadržajima koji se odnose na kulturu i kulturno nasljeđe Budve. Uz to, svjedoci smo da se svake godine u toku ljetnjeg perioda najvažniji kulturni događaji odigravaju baš u Budvi. Na prostoru opštine već dugi niz godina postoje značajne institucije iz oblasti kulture čiji rad nije na adekvatan način predstavljen javnosti. Takođe, veoma uspješno radi veliki broj kulturno – umjetničkih društava čiji rad treba značajnije predstaviti.

Osnovna privredna grana Opštine Budva je turizam. Zahtjevi savremene turističke klijentele idu znatno šire od uobičajenih klasičnih ponuda kao što su plaža, sunce, more. Posebno je to izraženo kod gostiju iz visoko-razvijenih zemalja iz kojih se tek očekuje veliki broj posjeta. Njihovi zahtjevi su da upoznaju istoriju, kulturu, nasljeđe ili kako se to u savremenim turističkim tokovima kaže “kulturni turizam”. Ovaj projekat je idealna prilika da se svi ti sadržaji ponude na jednom mjestu i to preko medija koji je svakom dostupan, na svakom mjestu u svijetu, i u svakom vremenskom periodu. Na taj način će svi imati koristi a nasa opština će imati veći broj posjetilaca i gostiju koji će biti zadovoljni ponuđenim informacijama o kulturnim sadržajima.

Shvativši prednosti savremenih načina komuniciranja, želimo da putem interneta promovišemo kako kulturnu baštinu i nasljeđe Budve, tako i savremena kulturna dešavanja u njoj. Mišljenja smo da Budva može i mora imati ključno mjesto na ovom mediju. Ne zaboravimo da je internet dostupan cijelom svijetu u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. U okviru projekta planiramo da predstavimo različite aspekte kulture koji se mogu naći na teritoriji Budve. Tu spadaju istorijski opisi sa posebnim osvrtom na istorijske legende i ostale zanimljivosti koje dokazuju interesantnu prošlost na ovim prostorima. Predstavljanje vrijednih lokaliteta u opštini doprinijeće razvoju kulturnog turizma. Isto tako, sa posebnom pažnjom ćemo omogućiti budvanskim umjetnicima i stvaraocima da se besplatno predstave u okviru ovog projekta. Svi važniji kulturni događaji biće propraćeni sa posebnom pažnjom, a institucije kulture u opštini (muzeji, galerije) će dobiti priliku da sve svoje djelatnosti afirmišu na globalnom planu. Lokalna tradicija će biti promovisana, a i sva kulturno-umjetnička društva će imati priliku da budu predstavljena na ovom mediju. Zbog svega ovoga je neobično važno da Budva bude prva opština kod nas, koja će iskoristiti pomenute prednosti i predstaviti svjetskoj javnosti (i milionima potencijalnih turista) svoje bogatstvo u oblasti kulture i nasljeđa).

Sve ovo jeste i osnovni razlog zbog kojeg je pokrenut cio ovaj projekat. Drago nam je da je Opština prepoznala vrijednost ovog projekta, i dala mu svoju podršku.

U 2007. godini, kada je počeo projekat “Prezentacija kulture i kulturnog turizma Budve” realizovao se u okviru kulturne mreže “MONTENEGRINA.NET” na internet adresi www.budva.montenegrina.net

U 2008. godini projekat se osamostaljuje i realizacija se odvija preko zasebnog sajta i adrese www.butua.com

U drugoj polovini 2011. godine pristupili smo obimnom poslu redizajna sajta i stvaranje uslova za što kvalitetnije predstavljanje kulturnih dešavanja i institucija na području opštine Budva. Od početka 2012. godine Butua se pojavljuje kao portal sa potpuno novim izgledom i mogućnostima u odnosu na postojeću platformu.