Grad teatar, Trg pjesnika – Svetozar Savić

 

Grad teatar Budva - 29

 
 

U srijedu, 15. jula 2015. godine, na Trgu pjesnika gostovao je Svetozar Savić. Povod gostovanja je predstavljanje njegovog najnovijeg romana „Vajar“. Razgovor sa autorom vodila je mr Aleksandra Vuković.

 

Aleksandra Vukovic i Svetozar Savic

 

Svetozar Savic - Vajar - naslovna stranaDr Svetozar Savić rođen 1962. godine, diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarsku i doktorsku tezu (tema: Autohtone crnogorske sorte vinove loze) odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Posjeduje certifikat WSET (Wine and Spirit Education Trust) instituta u Londonu za međunarodnog poznavaoca vina i žestokih pića. Ovlašćeni je crnogorski degustator šire i vina (Certifikat Zagreb, Agronomski fakultet). Autor je Programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina iz somelijerstva u Crnoj Gori. Rukovodio je izradom Strategije razvoja poljoprivrede opštine Bar. Crnogorski je delegat u OIV (Internacionalni ured za vinovu lozu i vino u Parizu), član je Odjeljenja za poljoprivredu u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti (CANU), profesionalni je član Međunarodne asocijacije enologa i vinogradara. Do sada je objavio preko 100 naučnih i popularno-stručnih radova koji su štampani u domaćim i stranim publikacijama. Autor je više knjiga: naučne monografije – „Ekološki uslovi i autohtone sorte vinove loze u Crnoj Gori“, stručne knjige – „Vranac, do grožđa i vina“, udžbenika za srednje poljoprivredne škole – „Vinogradarstvo”. Koautor je monografije “Crmnica – Opšti dio”. Uz sve ovo, bavi se i književnošću. Kako sam kaže: „Vjerujem da mogu dati i određeni doprinos književnosti. Njoj ne smeta siromaštvo. Vajar je moj  drugi roman. Prvi su kratke priče u formi romana, oblikovane Vin de liqueurom na Trgu od oružja, tematski ciklizovane, sa simboličnim naslovom – Ljetopis jednog badanja.

 

Svetozar Savic

 

Aleksandra Vuković rođena je u Nikšiću 1981. godine, gdje je završila osnovnu školu ..Milija Nikčević” i gimnaziju „Stojan Cerović”. Dobitnica je diplome Luča i Nagrade Skupštine opštine Nikšić, za ostvareni opšti odličan uspjeh u svim razredima osnovne i srednje škole.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za srpski jezik i književnost. Profesorka je crnogorskoga jezika i književnosti.

Magistrirala je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u Podgorici na temu Diplomatski profil književnog nobelovca-Ivo Andrić.

Trenutno   pohađa   magistarske   studije   na   Humanističkim studijama (Studije roda-Zenske studije).

Od oktobra 2012. godine studentkinja je doktorskih naučnih studija teorije dramskih umetnosti, medija i kulture na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Koautorka je prve Čitanke za IV razred gimnazije na crnogorskom jeziku.

Autorka je i voditeljka emisije TEKSTura na televiziji Montena. Govori i piše engleski i ruski jezik.

Na Fakultetu umjetnosti je angažovana kao asistentkinja na predmetima Sociologija umjetnosti, Teorija kulture i Velike umjetničke epohe. Na Humanističkim studijama, odsijek za komunikologiju i medije, asistentkinja je na predmetu Medijska etika.

www.udg.edu.me/fu/

 

Aleksandra Vukovic

 

Književno veče na Trgu pjesnika, počelo je obraćanjem mr Aleksandre Vuković. Ona je izrazila zahvalnost organizatorima književnog programa Grada teatra, što su prepoznali da se u Crnoj Gori pojavio roman, koji je po svemu neobičan, a njegov autor apsolutno darovit.

Raduje me činjenica da je neko ko je duboko u nauci, ušao u polje umjetnosti, fikcije, stvaranja i pisanja i što je izabrao literaturu kao život, istakla je Aleksandra Vuković.  Zahvalila se autoru, što je u ovom romanu uradio jednu veliku stvar za crnogorski jezik – jer je iščupao riječi i jezik koji je odavno zaboravljen.

Prvo pitanje upućeno autoru odnosilo se na izazov pisanja. “Svi izazovi su dobri, svi izazovi su privlačni, a izazov pisanja je kompleksan. On u sebi sadrži značaj samog pisanja, pa samu umjetničku formu, pa samo zadovoljstvo autora. Osjećam zadovoljstvo kad pišem. Pisanje je za mene najljepši i najpogodniji izraz moga duha. Kroz izazov pisanja, možda nekim paradoksalnim putem, dođem do nekog smisla života”, kazao je Svetozar Savić.

Dio ove veoma zanimljive književne večeri, u kojoj prosto nijeste mogli odrediti što više plijeni pažnju – objašnjenja teme i likova romana i inspirativna pitanja mr Aleksandre Vuković, ili sadržajni, slikoviti i edukativni odgovori dr Svetozara Savića, možete pogledati u fragmentarnom video zapisu. Tema romana, kao i nastup autora i moderatora, zaista su pobudili pažnju pośetilaca na Trgu pjesnika, pa su na kraju večeri uslijedila njihova pitanja.

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

POŚETIOCI NA TRGU PJESNIKA

Posjetioci na Trgu pjesnika - 1

Posjetioci na Trgu pjesnika - 2

Posjetioci na Trgu pjesnika - 3

Posjetioci na Trgu pjesnika - 4