Grad teatar – Razgovor na temu “Sakralno kao prikazivanje neprikazivog”U utorak 16. jula 2019. godine, na Trgu pjesnika, razgovorom i performansom povodom izložbe Dimitrija Popovića, nastavljen je ovogodišnji likovni program festivala. U razgovoru koji se vodio na temu Sakralno kao prikazivanje neprikazivog, učestovovali su Dimitije Popović, Siniša Jelušić i Aleksandar Čilikov.

Dimitrije Popović o svom ciklusu radova „Corpus Aeternum“, na koji se ovaj razgovor nadovezuje, navodi: „Na nekoliko kompozicija ciklusa radova Corpus Aeternum prikazana je Marija Magdalena, kontroverzna novozavjetna žena koja je od bludnice postala svetica. Ta lijepa žena iz Magdale svjedok je Hristove smrti na raspeću, sljedbenica Isusovog učenja. Uloga njenog lika bila je bitna u koncipiranju instalacije Misterium fidei. Magdalena je bila prvi svjedok odsustva Spasiteljevog tijela, kad je u praznom grobu našla samo mrtvački pokrov, taj spektakularni znak Isusovog uskrsnuća. Apostolima je javila radosnu vijest. Izložbeni oltarski prostor u crkvi koncipiran je kao prizor neprikazivog. Nevidljivo tijelo Uskrslog posredovano je simbolima njegove žrtve. Motiv Magdalene se u okviru izložbenog projekta Corpus Aeternum pojavljuje i u performansu Magdalenina noć na Trgu pjesnika, u kontekstu teme panela o sakralnim motivima u likovnoj umjetnosti. Tako se izvan posvećenog ambijenta crkve Santa Marija in Punta, na profanom prostoru trga u budvanskom Starom gradu, stvarno i mistično prožimaju kroz aktualizaciju biblijskog motiva.“