XIV Međunarodni turistički budvanski Karneval – Velika karnevalska povorka

 

 

Karneval u Budvi

07. maj 2016.

Video zapis povorke karnevalskih grupa

(ton je isključen između 13 i 16 minuta zbog poštovanja autorskih prava
koja važe za kompozicije koje su u tom intervalu emitovane)