Predstavljena knjiga “Ćirilični natpisi na stećcima”Treće večeri književnog festival “ĆIRIICOM”, čiji su organizatori Narodna biblioteka Budva i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, predstavljena je knjiga “Ćirilični natpisi na stećcima” dr GORANA KOMARA, koja je pobudila značajnu pažnju publike na Trgu izmedju crkava u Starom budvanskom gradu.

Kako je u ime izdavača knjige saopštio pjesnik  RADOMIR ULJAREVIĆ, knjiga Gorana Komara “ĆIRIIČNI NATPISI NA STEĆCIMA” je nesporno najobimniji zbornik starih ćiriličnih natpisa na Balkanu uradjen do danas.

Komar je išao, od sela do sela, od groblja do groblja, po Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji i kamenim obilježjima na srednjovjekovnim grobovima, sakupio mnoštvo podataka tokom petnaestogodišnjeg istraživanja. Kako je pojasnio Uljarević, na 1.150 stranica, prikazano je blizu 500 straih natpisa u vremenskom rasponu od najranijih balkanskih ćiriličnih natpisa na obali Jadrana i trebinjskom kraju, do natpisa 18-tog vijeka, koji su svi isoisani istim sistemom ćiriličnog pisma.

Od 2016. Godine, stećci se nalaze na listi svjetske kulturne baštine, kao  drevni svjedoci postojanja naroda u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Pod nazivom Stećci, srednjovjekovni nadgrobni spomenici, UNESKO je zaštitio tek 30 nekropola stećaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Čini se, da je to veliki broj, ali, ako znamo, da uma više od 72.000 registrovanih stećaka i najmanje još toliko zarasih goru, potopljenih i potonulih u zemlju, onda je to,  zaštićenih stećaka, istakao je Uljarević.

Auror veoma značajne knjige “Ćirilični natpisi na stećcima”, dr GORAN KOMAR je rekao, da vaseljenski karakter ovog tipa nadgrobnih spomenika, koji je nastao kao autohtono zasnovan, da bi svojim dimenzijama i likovnošću u vrhuncu naprezanja  tokom 15. vijeka, kazao o namjeri zapremanja prostora pravoslavne vaseljene nije očigledan, ali jeste dokučiv.  Stećak, najprije sanduk 15. vijeka i svojim obličjem i ukupnom likovnošću, sažima svu istoriju hrišćanske civilizacije u matricama i izrazima dostupnim balkanskom čovjeku. Čovjeku koji je mogao ostvariti neposredan uvid u raskopna okrilja, vizantijske hrišćanske  culture i  i takodje svoja djela pobudjivati dubokom unutrašnjom potrebom iskaza vjere, istaakao je pored ostalog Komar .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


20 + 16 =