Crkve i manastiri (Budva, Paštrovići i Grbalj) autora Mladena Crnogorčevića

Posljednjeg avgustovskog dana, u srijedu sa početkom u 21 čas na Trgu između crkava u Starom budvanskom gradu predstavićemo novu knjigu iz izdavaštva Narodne biblioteke Budve – Crkve i manastiri (Budva, Paštrovići i Grbalj) autora Mladena Crnogorčevića. O knjizi će govoriti mr Lucija Đurašković, mr Gordana Ljubanović i paroh budvanski Aleksandar Lekić.

Mladen Crnogorčević je rođen 1863. godine u Perastu, u staroj kapetanskoj porodici. Živio je u Baošićima, pored Herceg Novog. Školu „Preparandiju“ je završio u Arbanasima kod Zadra, nakon čega je bio učitelj u Grblju i Krtolama. Nakon što je položio stručni ispit o učiteljskoj osposobljenosti za građanske škole, postavljen je za učitelja srpskog jezika, geografije i istorije u Građanskoj školi u Šibeniku.
Ubrzo je počeo sa istorijsko-arheološkim istraživanjima, fokusirajući se prvenstveno na terenskom radu. Zahvaljujući saradnji sa školovanim arheolozima i istraživačima svog doba, u opisima Mladena Crnogorčevića uočava se struktura naučnog teksta, koja je u svim radovima građena po prepoznatljivom obrascu. Radove je najčešće objavljivao u Starinaru Srpskog arheološkog društva, Šematizmu Eparhije bokokotorsko-dubrovačke i Glasniku Pravoslavne dalmatinske crkve.
Djelo Mladena Crnogorčevića čini istraživačku cjelinu koja se prostire na cjelokupni prostor onog što se u njegovo vrijeme podrazumijevalo pod „Bokom“, a to su krajevi od Igala do istočne granice Paštrovića.
Mladen Crnogorčević je umro u 39. godini u Baošićima, 14. jula 1902. godine.
Narodna biblioteka Budve objavila je knjigu djela Mladena Crnogorčevića koja sadrži tri rada u kojima on istražuje i opisuje crkve i manastire na teritoriji današnje budvanske opštine. Tekstovi su prvobitno objavljeni u „Glasniku Pravoslavne dalmatinske crkve“ i u časopisu „Starina“, krajem 19. i početkom 20. vijeka. Izdanje je likovno opremljeno reprodukcijama originalnih tehničkih skica i crteža Mladena Crnogorčevića, kao i njegovih pisama iz biblioteke manastira Savine koja je priredio i objavio Goran Komar (2001), i upotpunjeno stručnom recenzijom Lucije Đurašković.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


eight − 4 =