Bečići – Otvorena izložba slika Viktora Ranđelovića

 

Znak hotela Queen

 
 

U organizaciji Novinsko izdavačkog preduzeća ART-PRESS iz Budve, 5. oktobra 2013.godine, u galeriji hotela Queen of Montenegro u Bečićima, otvorena je samostalna izložba slika, akademskog slikara Viktora Ranđelovića iz Leskovca u Srbiji.

 

Galerija Queen

 

Viktor Ranđelović je zaršio Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju, u klasi profesora Dragana Viktor RandjelovicKaradžića, a slikarstvo je usavršavao u Francuskoj. Izlagao je na brojnim  samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je nekoliko nagrada iz domena liokvne umjetnosti.

Na ovoj izložbi, autor se predstavio sa 15 slika novijeg datuma, rađenih u tehnici ulje na patnu.

Otvarajući  Ranđelovićevu izložbu, hrvatski akademski slikar Željan Pavić iz Rijeke je pored ostalog rekao, da je počastvovan, što srpskom slikaru u Crnoj Gori, otvara izložbu njegov hrvatski kolega, što je dokaz da umjetnost i kultura ne prznaju nikakve granice, već na najljepši način spajaju ljude, bez obzira gdje se nalazili.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Rad Viktora Randjelovica - 1

Rad Viktora Randjelovica - 2

Rad Viktora Randjelovica - 3

Rad Viktora Randjelovica - 4

Rad Viktora Randjelovica - 5

Rad Viktora Randjelovica - 6

Rad Viktora Randjelovica - 7

Rad Viktora Randjelovica - 8