Narodna biblioteka Budve predstavila vizuelni identitet i sajt

 

 

JU Narodna biblioteka Budve je u petak, 29.juna 2018. godine, predstavila vizuelni identitet i sajt Narodne biblioteke Budve o čemu su na konferenciji za medije govorili predsjednik savjeta Biblioteke dr Predrag Zenović i bibliotekarka Gordana Ljubanović.

Dr Predrag Zenović: “S obzirom na intenziviran rad budvanske biblioteke u protekle dvije godine, njenu zavidnu izdavačku djelatnost, obrazovne i kreativne programe koje organizuje, manifestacije čiji je pokrovitelj, njenu saradnju sa opštinskim, nacionalnim i međunarodnim ustanovama, uočena je potreba za vizuelnim identitetom i znakom prepoznatljivosti, kao neizostavnim elementom djelovanja u savremenom svijetu,  i u skladu sa tim, usvojena su dva grba: veliki i mali.

Na velikom grbu se nalaze Kadmo i Harmonija koji su, prema predanju Stefana Vizantinca (VI v.), mitski osnivači Budve. Harmonija je simbol mjere i sloge, a Kadmovu vezu sa pismenošću, alfabetom i bibliotekom otkriva jedno drugo predanje. Prema Herodotovoj istoriji, naime,  Kadmu su stari Grci pripisivali zasluge za uvođenje prvobitnog pisma, tzv. feničanskih slova (phoinikeia grammata), koji su Grci zatim prilagodili svom jeziku i od njega napravili grčki alfabet. No simbolička moć ovakvog znaka se tu ne završava. Kadmo na Zapad kreće u potragu za sestrom Evropom, pa tako grb na svojevrstan način simboliše mediteranski put pismenosti naše civilizacije od Istoka do Zapada, od prvog feničanskog preko grčkog alfabeta, latinice, glagoljice, ćirilice, a sve preko našeg grada Budve…

Prvi Bukvar u Južnih Slovena, napisan u manastiru Gradište, a koji je 1597. godine štampan u Veneciji, predstavlja jednu od najvrjednijih knjiga sa ovih prostora za istoriju naše pismenosti i kulture. Uzeti zajedno, ovi simboli grčko-helenske i judeo-hrišćanske civilizacije, u postmodernom kolažu od mita do istorije, predstavljaju znak kontinuiteta stvaralačke pismene kulture na ovom prostoru ali i kulturne i civilizacijske raznolikosti koja je neodvojivi dio tog stvaralaštva. Helenska šara sa strukturom svjetlosti predstavlja saznanje a krug koji formira simboliše univerzalnost, vječnost i savršenost te zaokružuje i grafički i smisaono veliki grb biblioteke.

Mali grb, koji se koristi na formatima manjim od 30 mm, predstavlja malo ćirilično slovo B iz pomenutog bukvara, i predstavlja prvo slovo u riječima bukvar, Budva i biblioteka u čemu je i njegova prepoznatljivost, karakterističnost i jednostavnost.”

Bibliotekarka Gordana Ljubanović je predstavila sajt Narodne biblioteke Budve: “Kreirajući ovaj sajt tri su glavna zahtjeva bila koja smo postavili pred sobom. Prvo, kao biblioteka koja je  institucija pamćenja, mi imamo profesionalnu obavezu da sve što proizvodimo radimo na solidan način, zbog toga smo odlučili da sajt naše Biblioteke bude isprogramiran ispočetka, nismo se opredijelili ni za jedno od komercijalnih rješenja… Drugi zahtjev je bio da informacije i elementi sajta u najvećoj mogućoj mjeri budu otvoreni za uređivanje  nama u biblioteci, da u što manjoj mjeri zavisimo od programera, odnosno od firme koja je kreirala sajt. Sva rješenja i programerska i dizajnerska su u vlasništvu Biblioteke i smatramo da je to važna stvar ne samo zbog tekućeg funkcionisanja, održavanja i korišćenja sajta, nego i zbog budućnosti da ono u šta smo jednom uložili i novčana sredstva i znanje i rad bude vlasništvo Biblioteke… Treći zahtjev koji smo sebi postavili je da sajt u najvećoj mogućoj mjeri bude, ne lak za korišćenje, što je standard koji se podrazumijeva, nego okrenut ka korisnicima Biblioteke, da sadržaji koji se na njemu nalaze i mogućnosti koje pruža što je više moguće koriste posjetiocima sajta i da im pomognu da sa Bibliotekom uspostave komunikaciju koja je kvalitetnija od one pasivne…Zbog toga smo uveli mogućnosti i servise obraćanja korisnika Biblioteci, to je servis “pitajte bibliotekara” koji je u razvijenom svijetu već standard.

Naš sajt u sadašnjem obliku je više od jednog informativno-prezentacionog kanala; on u jednom svom segmentu vrši i ulogu digitalne biblioteke i arhiva naših aktivnosti do trenutka kad budemo imali digitalnu biblioteku. To znači da smo mi na sajt postavili sva dosadašnja izdanja iz pokrenute izdavačke djelatnosti i stavili smo na sajt u jednom, za standarde digitalnih biblioteka prilično jednostavnom i sirovom nivou, skenirane primjerke svih brojeva Primorskih novina od prvog do 491-og koliko ih je ukupno bilo za tih njihovih tridesetak godina izlaženja. Primorske novine su sad sortirane  po brojevima i godištima i one su u obliku nepretraživog pdf-a; Biblioteka je trenutno u procesu pretvaranja tih skenova u pretražive pdf-ove što je prilično složen posao. Kada to bude gotovo, mislim da će to biti prvi segment  na našoj budućoj digitalnoj biblioteci, znači naše zavičajne novine u obliku pretraživog pdf-a i sa raznim funkcijama pretraživanja i preuzimanja.”

Ljubanović je istakla da sajt budvanske biblioteke ima četiri verzije: ćiriličnu, latiničnu, verziju na engleskom i na ruskom jeziku. Narodna biblioteka Budve će biti prisutna i na najpopularnijim društvenim mrežama: na fejsbuku, tviteru, instagramu i jutjubu. Sa pristupne stranice može se otići u kataloge budvanske biblioteke, zatim u  nacionalni katalog i cobiss.net  koji omogućava pretraživanje 1253 biblioteke trenutno, u regionu. Događanja sadrže izložbe, kulturne programe i radionice. Izdanja Biblioteke se mogu čitati u tri formata, standardni pdf-format i dva formata za elektronske knjige. Za svako od izdanja postavljeno je i obavještenje o uslovima korišćenja. Dakle, mogu se koristiti u nekomercijalne svrhe i sa navođenjem izvora. Servis “pitaj bibliotekara” je popularan jer daje pouzdane informacije. Za razliku od gugl- pretraživanja, ističe Ljubanović, gdje se, kada ukucamo neki pojam, dobije million pogodaka i potrebno je vrijeme da se odabere što je relevantno a što nije, dok je odgovor koji upućuje Biblioteka činjenično pouzdan.

U planu je i  izrada Biltena, mjesečnog informativnog glasila Biblioteke o događanjima, novostima i aktivnostima.

Web adresa Narodne biblioteke Budve je www.nbbd.me.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


sixteen − one =