Moderna galerija – Izložba Peđe Rakićevića

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

U budvanskoj Modernoj galeriji, 21.avgusta 2014.godine, otvorena je izložba slika akademskog slikara Peđe Rakićevića.

Akademiju umetnosti u Prištini, odsek grafički dizajn, završio 1995. godine i na istom fakultetu magistrirao slikarstvo 1998. godine.

Godine 1996. Rakićević je postao član ULUS-a, od 2002. godine je član Pacific ART League of Palo Alto, Califomia, i od 2003. godine čian Berkley Art Center, Califomia, USA.

Od 1999. provodi dvanaest kreativnih godina u San Francisku, gde specijalizira grafički dizajn na Foothill College, Los Altos, Califomia, i digitalnu publikaciju na OICW, Menlo Park, California 2003 godine, gde biva potvrdjen od GATF / PIA (Graphic Arts Technical Foundation / Printing Industries of America).

Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za umetničko stvaralaštvo, uključujući UNICEF nagradu za Antiratnu tematiku.

Izlagao je na brojnim samostalnim i kolektivnim izložbama, kako u Srbiji tako i širom svijeta:

Galerija SULUJ-a, Beograd; ULUS, Beograd; Cvijeta Zuzorić, Beograd; Paleta, Beograd; Oktobarski Salon, Beograd; YU Paleta Mladih, Vrbas; Galerija Muzeja, Kruševac; Воrо i Ramiz, Priština; Narodni Muzej, Peć; Kulturni Centri gradova Beograda, Prištine, Ivanjice i Banja Luke; Galerija Moderne Umetnosti, Bjeljina; Trianale Majdanek, Poland; Human Society and Animal Gallery, Menlo Раrk, California; Bryant Street Gallen/, Palo Alto, Califomia; Likovni Salon, Kulturni Centar Novi Sad; ART 55, Niš; Galerija Mostovi Balkana, Kragujevac; GalerijaTrag, Beograd; PocketART, Skadarlija, Beograd; Galerija Centar, Podgorica; Moderna galerija, Stari Grad, Budva; Gradska galerija, Kotor, Montenegro;

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

 

Rad - 1 - Pedja Rakicevic

Rad - 2 - Pedja Rakicevic

Rad - 3 - Pedja Rakicevic

Rad - 4 - Pedja Rakicevic

Rad - 5 - Pedja Rakicevic

 

U katalogu koji prati izložbu, Sava Stepanov je između ostalog zapisao: “…Nedavno sam, pre svega par nedelja, ponovo došao u priliku da vidim Peđine nove slike. Na izložbi u Galeriji Kulturnog centra u Novom Sadu, predstavio je ciklus „Cerebrum forest“.  Radi se o pejzažima, o nekoj vrsti subjektivnog pejzažizma, o slikama u kojima je umetnik polazeći od vaskolike prirode, „prelamajući“ utiske o njoj u sopstvenoj svesti, dospeo do autentične prirode slike. Dakle, viđeno i doživljeno je povod za slikarsku akciju. Zbog toga u ovim pikturalnim tvorevinama nije preporučljivo tragati za konkretnim motivima, za evokacijom postojećeg predela, za geografijom. Radi se o subjektivnim pejzažima, o „pejzažima duše“, o razotkrivanju vlastite osećajnosti.  A da bi se ta osećajnost prikazala i pred posmatračem ovaplotila, umetnik je razvio suptilnu „strategiju“ diferenciranja likovnih elemenata unutar slike i forsiranja njihovog primarnog dejstva.

 

Rad - 6 - Pedja Rakicevic

Rad - 7 - Pedja Rakicevic

Rad - 8 - Pedja Rakicevic

Rad - 9 - Pedja Rakicevic

Rad - 10 - Pedja Rakicevic

 

Zasebno uočljive linije, boja, forme, površina, materija – sintetisane su u kompaktnu celinu. Struktura naslikanih prizora je simultana – smenjuju se čiste bojene površine sa gusto isprepletanim gestovima, linijama i bojenim flekama. „Cerebrum šume” sugestivno tumače svoj neobični naziv: iako se radi o subjektivistički doživljenom i interpretiranom prizoru – cerebralni karakter ovog slikarskog koncepta je očigledan. Pri tome slikar ne nastoji da se postavi kao koncentrisani analitičar, kao modemistički eksperimentator ili proučavalac ontologije slike. Za njega je slikarstvo čin integralnog saznavanja i interpretiranja sveta; ono mu daje mogućnost ozbiljnog promišljanja konstitucije slike u koju sasvim svesno uključuje svu svoju osećajnost i poetičnost. Pri tome, Rakičević racionalno kontroliše sliku, nastojeći da ostvari nekakvu tihu, relaksirano sazdanu estetiku – kojom bi da obraduje svog posmatrača…”

 

Posjetioci izlozbe - 1

Posjetioci izlozbe - 2