2015

Vlado Đ. Duletić – Tragom prošlosti Duletića

    Vlado Đ. Duletić TRAGOM PROŠLOSTI DULETIĆA ČEVO-LJUBOTINJ-GRBALJ-MAINE                   TRAGOM PROŠLOSTI DULETIĆA   U tvrdom kamenu uklesana su sva djela I sve patnje. („Ep o Gilgamešu“) […]