Svečanosti povodom Dana oslobođenja Budve

 

Grb Budve

 
 

U petak, 22. novembra 2013. godine, obilježen je Dan oslobođenja Opštine Budva. Zabilježili smo jedan dio svečanosti koji je predviđen bogatim programom obilježavanja ovog datuma, a koji se odnosi na oblast kulture.

Prvi od tih događaja, koji će sigurno kao i ostala dva biti od velikog značaja za formiranje kulturnog identiteta Budve je potpisivanje Ugovora koji se odnosi na konzervaciju i prezentaciju Rimskog mozaika. Ugovor su potpisali: Lazar Rađenović, predsjednik Opštine Budva, Biljana Brajović Pajković, direktor JU “Muzeji i galerije Budve” i Ivana Medenica, direktor Centra za konzervaciju i arheologiju CG.

 

Potpisivanje ugovora o rimskom mozaiku

 

U uvodnom dijelu koji je prethodio potpisivanju ugovora, sa karakteristikama antičkog mozaika prisutne je upoznala Tijana Ćetković Kotarac.

 

Tijana Cetkovic Kotarac

 

Predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović je izrazio zadovoljstvo što su stvoreni uslovi da se realizuju tri ovako značajna kulturna događaja. Ovo je jedna nova dimenzija u kulturnom i sveukupnom profilisanju Budve i početak novog odnosa prema svom gradu i samima sebi, naglasio je Lazar Rađenović.

 

Lazar Radjenovic

 

Drugi događaj, promocija monografije “Muzej Budve, blago Kadmovog grada” poklapa se sa desetogodišnjicom postojanja Muzeja Budve.  O sadržaju Monografije su govorili Čedomir Marković, Zorica Mrvaljević, Marinko Lugonja i Lucija Djurašković.

 

Prezentacija monografije Muzej Budva

 

Dr Čedomir Marković je u svom izlaganju govorio o bogatom kulturnom nasljeđu Budve. Ova Monografija sadrži priloge u kojima autori nadahnuto i argumentovano oslikavaju brojna i značajna kulturna i istorijska dešavanja koja su obilježila minule vjekove na ovom prostoru, s ciljem da ih čitaocima učine bliskim i razumljivim, kazao je Čedomir Marković.

 

Cedomir Markovic

 

Mr Zorica Mrvaljević je naglasila da je poseban značaj ove Monografije da se sačuvaju kulturna dobra, prije svega arheološka i etnološka i prezentuju naučnoj i široj javnosti.

 

Zorica Mrvaljevic

 

Marinko Lugonja, umjetnički direktor Monografije je govorio o velikom broju autora koji su dali doprinos da ovo izdanje bude veoma kvalitetno. Naglasio je da su teme koje se odnose na prošlost Budve neiscrpne i da na njima tek treba raditi i na sličan način publikovati.

 

Marinko Lugonja

 

Glavni i odgovorni urednik Monografije Lucija Đurašković je istakla da se kultura jednog grada između ostalog može vrednovati imajući u vidu kakav odnos imaju taj grad i njegovi stanovnici prema njegovanju kulturne tradicije.

 

Lucija Djuraskovic

 

Nakon promocije Monografije uslijedilo je potpisivanje Ugovora koji se odnosi na osnivanje Muzeja – galerije Stevana Luketica, poznatog likovnog stvaraoca iz Budve. Potpisnici Ugovora su Eleonora Luketić, supruga pokojnog Stevana Luketića, u ime nasljednika njegove bogate zaostavštine čiji dio će biti izložen u muzeju, Lazar Rađenović, predsjednik Opštine Budva, Pavle Pejović, direktor Narodnog muzeja i predsjednik Inicijativnog odbora i Biljana Brajović Pajković, direktor JU “Muzeji i galerije Budve”.

 

Potpisivanje ugovora o osnivanju muzeja Stevana Luketica

 

Pavle Pejović, predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje Muzeja-galerije Stevana Luketića, govorio je o životnom i stvaralačkom putu poznatog Budvanina.

 

Pavle Pejović

 

Nakon potpisivanja ugovora, prisutnima se obratila Eleonora Luketić, supruga pokojnog Stevana Luketića. Za svog supruga je kazala da je veći dio svog životnog i radnog vijeka bio van Crne Gore, ali da je bio neraskidivo vezan za nju i da joj se uvijek i vrlo često vraćao. Zahvalila se svima koji su doprinijeli da se realizuje otvaranje Muzeja-galerije i da se na taj način Stevan Luketić ponovo vrati u Budvu.

 

Eleonora Luketić

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS SVEČANOSTI

 

Posjetioci 3

Posjetioci 2

Posjetioci 1