Petrovac – Samostalna izložba slika Dijane Lazović

 

markica_crvena_komuna

 
 

Krajem juna 2013. godine, u ga­le­ri­ji „Mar­ko K. Gre­go­vić” Spo­men do­ma „Cr­ve­na ko­mu­na” u Pe­trov­cu, otvo­re­na je sa­mo­stal­na iz­lo­žba sli­ka akademske slikarke Di­ja­ne La­zo­vić iz Bu­dve.

 

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic

 
Dijana Lazovic je rodjena na Cetinju 23. marta 1984. god.

Diplomirala je na Akademiji Likovnih umjetosti u Milanu (Italija) u klasi profesora Italo Bressan.

Upisala je specijalizaciju na Akademiji Likovnih umjetnosti u Rimu (Italija), odsjek slikartvo 2011/2012.god.

Prva samostalna izložba u Budvi, oktobar 2010. – Spomen dom Stefan M. Ljubiša.

Član je Udruzenja likovnih umjetnika Budve.

 

Adresa:

Mediteranska 21, 85310 Budva, Crna Gora

Tel: + 382 69 670 744

e-mail: dijanalazovic23@yahoo.it

 

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 2

 

Samostalnu izložbu otvorila je Mirela Čormaković, istoričar umjetnosti.

 

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 3

 

Izložbu prati kolorni katalog u kome je Mirela Čormaković za likovno stvaralaštvo Dijane Lazović zapisala sljedeće:

“Na samom početku svog likovnog predstavljanja Dijana Lazović pokazala je da snagu jedne umjetničke ličnosti ne čini samo veličina njenog kreativnog talenta, već i izuzetna disciplinovanost i posvećenost radu.

Istraživačka strast postaje konstanta Dijaninog umjetničkog stvaralaštva, a to dokazuje i njen najnoviji ciklus slika gdje u naponu oslobađanja trenutnih emotivnih stanja bira potpuno drugačiji slikarski jezik u odnosu na svoja dosadašnja ostvarenja. Stvara svježe i nove vizuelne cjeline koje djeluju snagom svoje poruke, diskretno i nenametljivo, ali vrlo jasno.

Uzimajući za predložak likovnog izraza motiv grada, često prepoznatljivih mediteranskih struktura, Dijana oslikava ličnu arhitektoniku duha u kojoj svaki detalj pulsira životnom esencijom.

U kompleksnim varijacijama forme, gesta, kolorita i crteža, ovaj motiv zadobija kvalitet otvorenosti, da bi se u opštoj dinamici gradnje, nastajanja, nestajanja, širenja i dopunjavanja, na kraju sveo na suštinsku temu opusa –SKALE. U kompozicijska rješenja na formalnom planu motiv skala unosi naglašenu vertikalnu dinamiku, a u značenjskom smislu daje slici duhovni kvalitet i moralnu kategoriju. Na ovaj način Dijana zaokružuje tragalaštvo za formalnim iskazom vlastitih pozitivističkih razmišljanja vođenih idejom pogleda ispred. Realnost interpretira u ritmu intimnih i nesputanih subjektivističkih reakcija na svijet i vrijeme kojima pripada, te snagom pozitivnih razmišljanja i opštom optimističkom atmosferom u koju utapa svoje umjetničke kreacije, nastoji da odbrani svoj svijet od bilo kakvih neželjenih uticaja.

U vrijeme kada se globalna likovna produkcija bavi apokaliptičnim idejama, a teoretičari umjetnosti najavljuju kraj umjetnosti, ovakav izrazito vitalistički koncept nosi ideju svojevrsnog  eskapizma, poziva na put dobra i pruža iskru nade i vjeru u bolju budućnost i za čovjeka i za umjetnost. Dijanine slike proizilaze iz dubokog ubjeđenja da se  umjetničkim tvorevinama može stvoriti, ili barem ukazati na jedan bolji svijet, estetski osmišljen prostor dostojan čovjeka i njegovog ljudskog integriteta.

Bilo na malim ili velikim formatima, u kolorističkim ili monohromnim zapisima, uspostavlja sklad cjeline afirmišući dionizijski princip, emocija, kolorita, haosa i mistike, sa apolonijskim principom, razuma, geometrije, simetrije i harmonije. U saglasju hromatike i grafizma, bogatstvu vizuelnih zapisa, rafiniranom spletu crtačkog tkiva i prazninama kao tišinama, ostvaruje raskošne ekspresivno-nadrealne likovne simfonije u kojima statična figura čovjeka, svedena na simbol, dobija ulogu nijemog sudionika pozvanog na put dosezanja svog smisla.

Prisutni gestualni ritmovi i kompozicijska dinamika iziskuju potpun angažman kreativne energije, ali moć emocija koje vode Dijanu kroz  stvaralački izazov, čine njen napor uspješnim. Spretno kombinovanje različitih tehnika – akvarela, akrila, uljanog i suvog pastela, tuša u boji i presovanog uglja; uz znalački vođen crtež i kolorističku leksiku dobro ukomponovanih akorda toplih i hladnih tonova, predstavljaju mladu slikarku već formiranih autentičnih slikarskih vrijednosti”.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Izlozeni radovi - 1

Izlozeni radovi - 2

Izlozeni radovi - 3

Izlozeni radovi - 4

Izlozeni radovi - 5

Izlozeni radovi - 6

Izlozeni radovi - 7

 

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 4

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 5

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 6

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 7

Otvaranje izlozbe Dijane Lazovic 8

 
Fotografije korišćene u prilogu uradio i pripremio Dušan Antonović