Petrovac – Otvorena izložba “Lazaret i Kastelo nadahnuće i motiv”

 

Crvena komuna 1

 
 

01. avgust 2015.

U petak 31. jula 2015. godine, u Spomen domu Crvena komuna u Petrovcu, otvorena je izložba “Lazaret i Kastelo nadahnuće i motiv”. Izložba predstavlja projekat dipl. arheol. Dušana Medina, a sastoji se od arhitektonskih, likovnih i digitalnih radova, fotografija i eksponata dipl. arh. i slikara Slobodana Boba Slovinića, dipl. ing. arh. Zorana B. Petrovića,  dipl. ing. arh. Aleksandra Radojevića i Gorana Pajovića, dipl. arheologa.

U najavi ove izložbe napisano je da se projektom želi skrenuti pažnja javnosti na dva prepoznatljiva stara petrovačka lokaliteta, od kulturne i naučne javnosti gotovo zaboravljena. Cilj projekta je da se stvori platforma za drugačije promišljanje i spoznavanje prošlosti i sadašnjosti ovih lokaliteta, kao i da se otvore nove mogućnosti i dâ podsticaj da Lazaret i Kastelo budu nadahnuće i motiv budućim autorima, u različitim sferama njihovog interesovanja.

Projekat se sastoji iz dva dijela – izložbe i multidisciplinarnog okruglog stola. Prvi dio projekta je realizovan upravo otvaranjem izložbe na kojoj su govorili Dušan Medin, Slobodan Bobo Slovinić i Goran Pajović.

 

Ucesnici izlozbe

 

Dušan Medin je upoznao prisutne sa organizacijom izložbe i zahvalio se svima koji su na bilo koji način pomogli da dođe do realizacije ove kompleksne izložbe. Više u video zapisu.

Dušan Medin je rođen 13. maja 1990. godine u Kotoru. Osnovnu školu završio u Petrovcu nа Moru, gimnazijsko školovanje u Baru. Diplomirao arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. Pohađa master studije arheologije na istom Fakultetu, kao i master studije na UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (Interculturalism and Mediation in the Balkans) Univerziteta umetnosti u Beogradu i Universite Lumiere Lyon 2. Profesionalno zainteresovan za antičku i novovjekovnu baštinu Crnogorskog primorja (posebno Budve i Paštrovića), studije materijalne kulture, istoriju i teoriju arheologije. U domenu njegovih interesovanja su i menadžment u kulturi i kulturna politika. Autor je nekoliko stručnih članaka i urednik dvije monografije, učesnik više arheoloških i drugih projekata, kao i organizator brojnih kulturnih i naučnih programa. Član je Društva arheologa Crne Gore, Srpskog arheološkog društva i Društva konzervatora Srbije. Živi i radi u Petrovcu na Moru i Beogradu.

 

Dusan Medin 3

 

Slobodan Bobo Slovinić je govorio o svojim emocijama vezanim za bajkoviti Petrovac i za tri izuzetno raritetna inspirativna dragulja – Kastelo, Lazaret i Katič za koje je, kako je kazao umjetnik, izuzetno vezan. Više u video zapisu.

Slobodan Bobo Slovinić, rođen 1943. u Budvi. Rano dijetinjstvo proveo u Budvi i Kotoru. Srednje obrazovanje stekao na Cetinju i u Titogradu, maturirao 1961. u gimnaziji „Slobodan Škerović” u Podgorici. Diplomirao (1966) па Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, na odsjeku unutrašnje arhitekture, u klasi profesora Đorđa Krekića. Bio na studijskim putovanjima: Grčka, Njemačka, Francuska, Italija, Irak, SSSR, Španija. Prvi put se predstavio 1961. na grupnoj izložbi u Umjetničkom paviljonu u Podgorici. Za vrijeme studija izlaže sa prijateljima u kafani „?” u Beogradu. Prvu samostalnu izložbu priredio 1965. u Modernoj galeriji u Podgorici. Do sada imao 50 samostalnih i više od 300 grupnih i kolektivnih izložbi u našoj zemlji i inostranstvu. Prvo priznanje, Zlatnu plaketu za slikarstvo, dobio 1989. na izložbi u kafani „?” u Beogradu. Dobitnik mnogih drugih nagrada i priznanja, među kojima: Nagrada „Oslobođenja Titograda” za slikarstvo (1977); Prva nagrada „Zimskog salona”, Herceg Novi (1980); Nagrada za slikarstvo „Grada Breseja”, Francuska (1983); Nagrada Fonda „Moša Pijade”, na XVIII Likovnom salonu „13. novembar”, Cetinje (1984); Prva nagrada salona „13. novembar”, Cetinje (1987); „Počasna nagrada” za slikarstvo, Saveza francuskih umjetnika, Pariz (1988); Nagrada za slikarstvo „Le Franc Bourgeois”, Bresej (1989); „Novembarska nagrada” za slikarstvo, Budva (1990); „Trinaestojulska nagrada” Crne Gore (1990); Plaketa „Beli anđeo” za slikarstvo, Prijepolje (1995). Istaknutije kulturni stvaralac Crne Gore od 2010. Član je ULUCG-a i ULUPUCG-a od 1968. Izabran 1978. za sekretara Odbora za likovne umjetnosti CANU. Postao član „Maison des Artistes” u Parizu 1982/1983. Učestvovao u radu više slikarskih kolonija. Kreirao više od 400 projekata unutrašnjeg uređenja prostora i drugih projekata od kojih je većina realizovana. Bio profesor na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Objavio knjige: „Pariski zapisi” (1996), „Umjetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore” (2010) i „Ars Libris” (2013). Osim slikarstva i likovne kritike, bavi se enterijerom i dizajnom. Živi i stvara u Podgorici i Budvi.

 

Slobodan Bobo Slovinic 3

 

Goran Pajović je govorio o veoma delikatnom zadatku na pravljenju trodimenzionalnog modela Lazareta i Kastela. Zahvaljujući dobrom temelju, tj. preciznoj građi koju je napravio Slobodan Bobo Slovinić davne 1966.godine, trodimenzionalni model je uspješno realizovan. Više u video zapisu.

Goran Pajović je rođen 15. novembra 1987. godine u Baru. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Baru. Studije je pohađao na Univerzitetu u Beogradu, na Filozofskom fakultetu, na Odeljenju za arheologiju. Diplomirao je 2013. godine sa usmjerenjem – praistoričar. Učesnik je mnogobrojnih terenskih arheoloških istraživanja u zemlji i inostranstvu. Pripravnički rad odradio u JU „Muzeji, galerija i biblioteka” Budva, a od 2014. godine stalno zaposlen u JU Muzeji i galerije Budve. Koautor je arheološke izložbe „Klesarski eho -Izložba fotografija kamene plastike iz bazilike u Budvi (VI—IX vijek)” koja je tokom 2015. predstavljena u Podgorici i Budvi. Autor stručnog rada „O CI erupciji kao faktoru kulturnih i demografskih promjena па prelazu iz srednjeg u gornji paleolit na istočnoj obali Jadrana” (Nova antička Duklja VI, 2015, u štampi). Član je Društva arheologa Crne Gore. Osnivač NVO „Manoveki”, kojeje oformljeno sa ciljem da kroz naučni rad promoviše i valorizuje kulturna dobra u gradu Baru. Pored arheologije, bavi se 3D rekonstrukcijom, grafičkim dizajnom, filmom i fotografijom. Živi u Baru, oženjen, otac jednog djeteta.

 

Goran Pajovic 2

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

Izložba ima četiri segmenta i predstavlja autorske radove četvorice stvaralaca (Slobodan Bobo Slovinić – dipl. arh, slikar i publicista; počivši profesor Zoran B. Petrović, dipl. ing. arh; dipl. arh. Aleksandar Radojević, profesor; i Goran Pajović, dipl. arheolog). Oni su se u određenim trenucima svog profesionalnog života bavili ovom tematikom sa različitih aspekata i predstavljaju samo neke od onih koje su ove teme lično i profesionalno interesovale. Na osnovu njihove građe koja je za ovu potrebu ustupljena, napravljena je izložba koja se sastoji iz četiri segmenta:

 

1. “Riblji restoran ‘Lazaret’” (autor Slobodan Bobo Slovinić, 1965-1966;
autentična i digitalizovana građa: skice i dokumentacija istoimenog diplomskog rada
odbranjenog na Akademiji primenjenih umetnosti u Beogradu, 1966.)

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Riblji restoran Lazaret - 2

Riblji restoran Lazaret - 1

Riblji restoran Lazaret - 3

Riblji restoran Lazaret - 4

Riblji restoran Lazaret - 5

Riblji restoran Lazaret - 6

Riblji restoran Lazaret - 7

Riblji restoran Lazaret - 8

 

2. “Lazaret, Kastelo i Katič – likovna inspiracija Slobodana Boba Slovinića
(1967–2015)“

(15 akvarela, ulja na platnu, grafika, kombinovanih tehnika)

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 1

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 2

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 3

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 4

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 5

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 6

Izlozba Lazaret Kastelo i Katic - 7

 

3. „Bar ‘Castello’“ Zorana B. Petrovića i Aleksandra Radojevića, 1967–1971″
(dio originalne i digizalizovane foto, tehničke i pisane dokumentacije projekta
adaptacije i uređenja enterijera Lazareta u bar “Castello”)

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Izlozba Bar Castello - 1

Izlozba Bar Castello - 2

Izlozba Bar Castello - 3

Izlozba Bar Castello - 4

Izlozba Bar Castello - 7

Izlozba Bar Castello - 5

Izlozba Bar Castello - 6

 

4. „Digitalni prikaz Lazareta i Kastela“ (autor Goran Pajović, 2015;
digitalna rekonstrukcija i 3D animacija stanja objekta od prije pola vijeka na osnovu
foto, planske, grafičke i pisane dokumentacije; video-intervjui)

 

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 1

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 2

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 3

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 4

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 5

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 6

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 7

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 8

Digitalni prikaz Lazareta i Kastela - 9

 

POŚETIOCI IZLOŽBE

Posjetioci - 1

Posjetioci - 2

Posjetioci - 3

Posjetioci - 4

Posjetioci - 5

Posjetioci - 6

Posjetioci - 7

Posjetioci - 8