Moderna galerija – Predstavljena knjiga mr Miluna Lutovca o Stefanu Mitrovu Ljubiši

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

U subotu, 15. marta, u Modernoj galeriji u Starom gradu, predstavljena je knjiga mr Miluna Lutovca o Stefanu Mitrovu Ljubiši NA RAZMEĐU SVJETOVA I EPOHA. Predstavljanje je organizovala Javna ustanova Muzeji i galerije Budve, a povodom obilježavanja godišnjice rođenja Stefana M. Ljubiše.

 

Predstavljanje knjige

 

Milun Lutovac je diplomirao na odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. U Baru je radio kao profesor u Gimnaziji „Niko Rolović“, a potom kao direktor Centra za kulturu. Završio je Diplomatsku akademiju „Gavro Vuković“ u Podgorici (2004). Od 2009. angažovan je kao profesor na Univerzitetu Donja Gorica. Od 2013. rukovodilac je galerije „Velimir A. Leković“ u Baru. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka u Podgorici 2009. godine.

Autor je monografija „Crna Gora 2007“ i „Kotor – grad sa troja vrata“, te pisac knjiga „Na razmeđu svjetova i epoha – Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša“ i “Stih i slika (Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde)“.

 

Milun Lutovac

 

U predstavljanju su učestvovali  akademik Đorđe Borozan koji je o Stefanu M. Ljubiši govorio iz istorijske perspektive, a na literarni aspekt osvrnuo se pisac Miraš Martinović (video zapis).

 

Djordje Borozan

 

Miras Martinovic

 
Medijator večeri je  bila novinarka RTVCG  i urednica Radio Bara, Vesna Šoškić.

 

Vesna Soskic

 

Knjiga je izašla iz štampe 2011. u izdanju Političke kulture iz Zagreba, a recenzenti su bili akademici Đorđe Borozan i Milivoj Solar.

Tim povodom akademik Solar je zapisao: “Monografija Miluna Lutovca o Stefanu Mitrovu Ljubiši rezultat je modernog kulturološkog istraživanja. Povezujući Ljubišino političko i književno djelovanje u kontekstu društvenih, političkih i nacionalnih previranja 19. stoljeća, ona oblikuje portret dosljednog borca za budućnost vlastitog naroda. Duboko razumijevajući problematiku konstitucije nacionalne svijesti u procjepu između Istoka i Zapada, na razmeđi civilizacija i u uvjetima kada sudbina malih naroda i periferije mnogo više ovisi o centrima moći nego o njima samima, Ljubiša je shvatio važnost obrazovanja, jezika i književnosti, kao i da se u politici mora učiniti najviše od onoga što je moguće.“

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

Knjiga