2012

Grad teatar – Izložba “Snovi i stvarnost” – izložba fotografija sa festivala u periodu od 1987. do 2012. godine.

    U srijedu, 01. avgusta,  svečani program zatvaranja 26. fetsivala “Grad teatar” otpočeo je izložbom fotografija “Snovi i stvarnosti”. U nekadašnjem prostoru bašte Barbakan otvorena je izložba “Snovi i stvarnost”, izložba fotografija sa festivala u periodu […]