Jadranski sajam Budva – 4. Sajam umjetnina – ART EXPO – Promocija knjige dr Aleksandra Čilikova “Paštrovske crkve i manastiri – zidno slikarstvo”