Završena kampanja “Let’s do it Mediterranean”

 

 

 

Kampanja “Let’s do it Mediterranean”, realizovana je 10. maja 2014. godine. Na ovaj dan, u 21-oj mediteranskoj zemlji, ista ideja je pokrenula ljude na akciju kojom se želi postići podizanje svijesti građana Mediterana za unapređenje životne sredine i zaustavljanja dotoka smeća u Mediteransko more. Kako je i naš dio Jadrana dio te priče, Crna Gora se uključila u ovu akciju, pa je ona realizovana na cijelom crnogorskom primorju i to u: Ulcinju, Baru, Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom. Akcija nije bila isključivo usmjerena na plaže i gradska područja, već se odvijala i u međugradskom području.

Nacionalni koordinator za realizaciju ove kampanje u Crnoj Gori je bila nevladina organizacija ADP “ZID” iz Podgorice. U prethodnom periodu aktivisti ADP ZID-a su sproveli opsežne aktivnosti, kako bi animirali što veći broj volontera i raznih organizacija koji će učestvovati u ovoj kampanji.

Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID iz Podgorice je organizacija koja od 1996 godine radi u Crnoj Gori na programima okrenutim razvoju i društvenoj odgovornosti svih aktera u zajednici. Svi programi zasnovani su na principima nediskriminacije, doživotnog učenja i jednakih šansi za sve, kao i na vrijednostima koje afirmiše organizacija kao što su participativnost, inovativnost, kreativnost, solidarnost i aktivizam građana, naročito mladih.

Na poziv ADP “ZID”-a, naše nevladino udruženje “Infomont” iz Budve, vrlo rado se odazvalo da pomogne ovu akciju, iako osnovna djelatnost udruženja nije vezana za područje zaštite životne sredine. Međutim, smatramo da je obaveza i naša i svih drugih organizacija, kad je zaštita životne sredine u pitanju, da pomognu ovakve kampanje. Pomoć se odnosila na informisanje i popularizaciju kampanje u njenoj pripremnoj fazi, a takođe i izvještavanje u toku njene realizacije. Sjedište našeg udruženja je u Budvi, pa smo aktivnosti usmjerili na to područje.

U pripremnom periodu kampanje, obišli smo plaže i mjesta od Jaza do Buljarice i o njihovom stanju napravili odgovarajuću foto dokumentaciju koju smo dostavili organizaciji ADP “ZID”. Takođe, na našim portalima www.montenegrina.net i www.butua.com objavili smo opširnu informaciju o ovoj kampanji.

Na dan realizacije 10. maja 2014. godine, posjetili smo tri lokacije na području opštine Budva na kojima se izvodila akcija i napravili zapis o njima.

Prva lokacija je bila u Bečićima, korito potoka koji se nalazi pored odmarališta “Naftagas”. Na ovoj lokaciji došli smo na samom početku akcije i zabilježili aktiviste koji su određeni da čiste dio korita potoka neposredno ispod mosta na magistrali.

Nakon Bečića, posjetili smo gradski bazen u neposrednoj blizini Starog grada. Tu smo zatekli članove plivačkog vaterpolo kluba “Budva”, koji su zajedno sa predstavnicima Gradske marine učestvovali u čišćenju dna bazena.

Treća lokacija je bila zaleđe plaže Jaz. Naš dolazak se poklopio sa početkom pauze, tako da smo zabilježili učinak aktivista samo u prvom dijelu njihove akcije. Količina sakupljenog otpadnog materijala u tom periodu, jasno je ukazivala na dobro organizovan rad i veoma vrijedne  aktiviste. U razgovoru sa volonterima saznali smo da su sa Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, a njihovo raspoloženje je više nego dovoljno govorilo o njihovoj veoma velikoj spremnosti da učestvuju u ovakvim akcijama.

Od aktivista ADP “ZID” dobili smo podatke da su sponzori ove akcije na podrušju optine Budva bili: Opština Budva, Turistička organizacija Budva, Javno komunalno preduzeće, Organizacija civilnog društva, Javno morsko dobro, Mediteran reklame, Građanska inicijativa, TV Boka, TV Budva kao i Gradska Marina.

 

FOTOGRAFIJE

 

VIDEO