Uspješno realizovan program Društva “Bauo” povodom “Dana nauke i inovacija 2023”


Društva za kulturni razvoj “Bauo” uspješno je realizovalo program u okviru manifestacije “Dana nauke i inovacija 2023”.

Podśećamo da se ova manifestacija po 11. put organizovala u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, a ove godine uz pokroviteljstvo Five Grupe iz Podgorice. Ovo je prvi put da je Društvo za kulturni razvoj “Bauo” učestvovalo sa projektom na predmetnoj manifestaciji, čime su “Dani nauke i inovacija 2023” premijerno obilježeni i u našem gradu.

Projekat “Humanistika i inovacije za djecu i mlade iz Petrovca na Moru” bio je koncipiran iz tri ključna segmenta: 

– 28. septembar – interaktivno predavanje za osnovce petrovačke Škole “Mirko Srzentić”;

– 28. septembar – interaktivno predavanje za Petrovčane, đake niže muzičke škole u Budvi;

– 29. i 30. septembar – dvodnevna međunarodna konferencija “Humanistika, inovacije & mladi”.

Dva interaktivna predavanja okupila su više desetina đaka obije škole, kao i nastavnog osoblja, koji su prisustvovali predavanjima Dušana Medina, arheologa i menadžera u kulturi, izvršnog direktora Društva za kulturni razvoj “Bauo”. Medin je tom prilikom đake upoznao sa značenjem termina humanistika, odnosno da obiljem disciplina/nauka koje u okviru nje postoje (arheologija, kulturna/socijalna antropologija, istorija, etnologija, istorija umjetnosti, istorija književnosti, filozofija…). Takođe, objasnio je i svaku od navedenih disciplina kako bi osnovci koji uglavnom ne uče o njima tokom redovne nastave bolje razumjeli značenje i značaj humanistike u današnjem svijetu. Poseban osvrt dat je na mogućnost upotrebe inovativnih pristupa u bavljenju humanistikom, a tehnološke inovacije su naročito oblast koja je djeci bliža zbog upotrebe mobilnih telefona, računara i druge opreme od ranog djetinjstva.

Dvodnevna međunarodna konferencija “Humanistika, inovacije & mladi” trajala je tokom dva cijela radna dana (29. i 30. septermbra), uživo i online putem, u Spomen-domu “Reževići. Tokom konferencije su otvorena brojna pitanja koja se tiču položaja mladih u društvu danas, polažaja humanistike u kontekstu studiranja i tržišta rada, kao i izazova s kojima se cjelokupno čovječanstvo susreće prilikom upotrebe novih tehnologija, koje su rezultat inovacija u domenu ICT sektora.

U okviru svečanog otvaranja konferencije nastupili su: Milica Stanić Radonjić, MA, poslovna sekretarka JU Muzeji i galerije Budve, Dušan Medin, MA, izvršni direktor, Društvo za kulturni razvoj “Bauo“, Tijana Radović, prof. JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, Iva Bajković, menadžerka u kulturi i rukovoditeljka Kancelarije za evropske integracije i saradnju Opštine Budva, Neda Ojdanić, prof. i državna sekretarka Ministarstva sporta i mladih Crne Gore, Jelena Šaranović, načelnica Direkcije za nacionalne programe podsticanja i unapređivanja naučne izvrsnosti Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, koja je i otvorila konferenciju. U muzičkom programu nastupila je Mila Gavrilović, učenica gitare 5. razreda JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva.

Prvog dana konderencije održana je serija predavanja sljedećih učesnika/ca: dr Vesna Rasulić Delić (Crna Gora) – “Uticaj modernih tehnologija na romske grupe u Crnoj Gori”, Roberto Golović, MA (Crna Gora) – “Izučavanje prošlosti u budućnosti: kako nove tehnologije mogu revitalizovati akademsku istoriju”, prof. dr Martina Blečić Kavur (Slovenija) – “A universally designed experience of archaeological heritage”, prof. dr Boris Kavur (Slovenija) – “Prehistory: Between printed words and moving pictures”, Mirian Bllaci, MA (Albanija) – “Engaging children and adults through heritage-based educational models and public events: The experience of the “E KA KUSH E KA” children series by CHwB Albania”, dr Milena Jokanović (Srbija) – “Od ličnog ka kolektivnom nasleđu: novi stari prostori” i mr Ivan Vratnica (Austrija) – “Tvrđava Kosmač – izazovi i potencijali”.

Drugog dana konferencije održana su sljedeća predavanja: prof. dr Marijana Šećibović i prof. dr Refik Šećibović (Bosna i Hercegovina) – “Humanizacija obrazovanja mladih kroz kreativno podučavanje”, dr Marija Đorđević (Srbija) – “Nove tehnologije za savremeni život tradicionalnih zanata i znanja”, mr Savica Vujičić (Crna Gora) – “Značaj društvenih inovacija u savremenom društvu”, Milica Stanić Radonjić, MA i Ivana Domazetović (Crna Gora) – “JU Muzeji i galerije Budve – u korak sa savremenom muzeologijom”, mr Nikola Jelenić i Bojan Boljević (Crna Gora) – “Digitalizacija muzejskih artefakata”, prof. mr Ana Matić i Miroslav Minić (Crna Gora) – “TwistedEdu projekat”, kao i Ivana Kurtović (Crna Gora) – “Dostupnost inovativnih programa djeci petrovačke Osnovne škole “Mirko Srzentić””.

U okviru konferencije održana su i dva interaktivna okrugla stola u kojima su, pored učesnika, aktivno sudjelovali i prisutni u publici:

– 29. septembra – “Mladi danas i u budućem svijetu”, učesnici: Snežana Ivanović (Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore), Iva Bajković (Opština Budva), Milan Stanišić, pjesnik i novinar, Jasmina Bigović, prof. japanskog jezika, i Laura Radulović, studentkinja.

– 30. septembra – “U moru inovativnih programa i alata za rad sa djecom – kako odabrati prave”, posvećenom iskustvima JU Osnovna škola “Mirko Srzentić”, ugestvovali su: direktorica Ivana Kurtović, sekretarka Maja Rakićević, i nastavno osoblje Dušan Radević, Bojana Spalević, Šenida Kaljević i Mila Medin.

Programski odbor konferencije činili su: prof. dr Martina Blečić Kavur (Slovenija), predsjednica, prof. dr Ljiljana Gavrilović (Srbija), prof. dr Boris Kavur (Slovenija), prof. mr Ana Matić (Crna Gora), dr Koraljka Kuzman Šlogar (Hrvatska), dr Marija Đorđević (Srbija), dr Milena Jokanović (Srbija), mr Lucija Đurašković (Crna Gora) i Dušan Medin, MA (Crna Gora). Organizacioni odbor radio je u sastavu: Dušan Medin, MA, predsjednik, Milica Stanić Radonjić, MA, Ivana Kurtović, Luka Lukateli i Mila Medin.

Knjiga sažetaka konferencije, kao i prateći program, dostupni su na ovom linku: https://drustvobauo.wordpress.com/2023/10/03/knjiga-sazetaka-konferencije-humanistika-inovacije-mladi/.

Partneri na projektu “Humanistika i inovacije za djecu i mlade iz Petrovca na Moru” bili su JU Osnovna škola “Mirko Srzentić”, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva i JU Muzeji i galerije Budve.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


8 + 20 =