Snovi i sudbine u narativnoj prozi Mihaila A. Šolohova

 

 

Radomir V. Ivanović
Snovi i sudbine u narativnoj prozi Mihaila A. Šolohova

 

U srijedu 15. avgusta 2012. godine, JU Spomen dom “Crvena komuna” Petrovac organizuje razgovor o monografiji akademika Radomira V. Ivanovića “Snovi i sudbine u narativnoj prozi Mihaila A. Šolohova.