Promovisana knjiga ,,Sve postaje riječ, u riječi da živi: prilozi o kulturnoj istoriji Paštrovića i Budve”Promovisana je knjiga dr Ane M. Zečević, teoretičarke kulture i teatrološkinje iz Beograda: ,,Sve postaje riječ, u riječi da živi: prilozi o kulturnoj istoriji Paštrovića i Budve” u tri grada: Petrovcu (15. januar, Spomen-dom ,,Crvena komuna”), Budvi (16. januar, Moderna galerija ,,Jovo Ivanović”) i Tivtu (17. januar, Galerija ,,Ljetnjikovac Buća”).

Na promociji u Petrovcu (15. januar) govorili su: dr Ana M. Zečević (autorka), mr Dušan Medin (urednik), Miloš Boreta, dramaturg, i Katina Jovanović Đoković, prof. književnosti (moderatorka). 

Na promociji u Budvi (16. januar) govorili su: dr Ana M. Zečević (autorka), mr Dušan Medin (urednik), Miloš Boreta, dramaturg, i Stanka Rađenović Stanojević, bibliotekarka i pjesnikinja (moderatorka).

Na promociji u Tivtu (17. januar) govorili:  dr Ana M. Zečević (autorka), mr Dušan Medin (urednik), Marina Dulović, prof. klavira i aktuelna sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, i Marijana Mišić Škanata, dipl. filozofkinja i novinarka (moderatorka).

Sve tri promocije su otpočele u 18.00 časova.

O KNJIZI

U pitanju je četvrta autorska knjiga dr Ane M. Zečević, a za razliku od ostalih u cjelosti je posvećena primorskoj, odnosno paštrovskoj i budvanskoj tematici, te predstavlja zbirku njenih ranijih tekstova, kao i novonastalih za potrebe ovog izdanja. U njoj je zastupljeno preko dvadeset naučnih i stručnih radova, prikaza i priloga, na različite teme iz domena muzike, teatra, književnosti, kulturne ovog kraja, kojim se autorka bavi već dvije i po desenije, što je bio i glavni motiv za obilježavanje knjige povodom ovog svojevrsnog malog jubileja. Naslov izdanja preuzet je iz istoimene pjesme revolucionara i književnika Stefana Mitrovića (1909-1985), rodom sa Svetog Stefana, iz Paštrovića.

Knjiga je objavljena u izdanju Društva za kulturni razvoj ,,Bauo” iz Petrovca na Moru i Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu ,,Drobni pijesak”, u okviru biblioteke ,,Kulturno nasljeđe Paštrovića”, koju uređuje mr Dušan Medin. Recenzenti knjige su dr Miroslav Luketić, dr Mila Medigović Stefanović i dr Zlata Marjanović, urednik izdanja je mr Dušan Medin, dok je fotografiju na koricama (školski brod ,,Jadran” u paštrovskim vodama, 2018. godine uradio fotograf prof. mr Stevan Kordić iz Kotora).

Knjiga sadrži pet centralnih segmenata, u kojima su objedinjeni autorkini tekstovi na date teme: ,,O Stefanu Mitrovom Ljubiši”, ,,O Branku Zenoviću”, ,,Muzika, književnost, baština”, ,,Prikazi knjiga i događaja” i razgovori/intervju dr Ane M. Zečević koje je vodila s troje istraživača paštrovske kulturne baštine. Osim navedenog, u knjizi možemo da čitamo i predgovor akademika Radomira V. Ivanovića, izvode iz tri recenzije, registar ličnih imena koja se pominju u knjizi, kao i obimnu bio-bibliografiju autorke koju je priredila bibliograf dr Branka G. Dragosavac, s oko 200 bibliografskih jedinica koje je autorka dosad objavila.

Publikacija je objavljena uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije tokom 2019. godine, broji ukupno 308 stranica B5 formata, a štampana je i povezana (meki povez) u štampariji ,,Topalović” u Valjevu. 

O AUTORKI

Ana M. Zečević je rođena u Beogradu (1972), a porijeklom je iz Vasojevića. Osnovnu i srednju muzičku školu pohađala je u Moskvi i Beogradu. Diplomirala je na odsjeku za Opštu muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu u klasi redovnog prof. dr Zorislave M. Vasiljević, na predmetu Metodika solfeđa, sa temom „Predstavnici nemačke škole – pregled i analiza”. Magistrirala je na Katedri za teoriju muzike istog fakulteta 2009. u klasi redovnog prof. dr Miloja Nikolića, sa tezom „Veza dramaturške uloge i muzičkog oblika horova u operama Petra Konjovića”. Doktorsku disertaciju „Dramsko i muzičko u delu Laze Kostića” odbranila je 2018. na Akademiji umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Banja Luci, pod mentorstvom prof. dr Luke Kecmana, vanrednog profesora, i time je stekla titulu doktor nauka.

Autorka je više desetina studija, ogleda, članaka, prikaza i bilježaka u domaćoj i stranoj publicistici. Potpisuje tri knjige o muzikološkim temama, kao i prožimanjima muzike i književnosti, a priređivač je četiri posebna izdanja.

U periodu od 1994. do 1996. radila je u osnovnoj školi „Stevan Sinđelić” u Beogradu kao nastavnik predmeta Muzička kultura. Narednih godina radila je kao profesor teorijskih predmeta, zabavišta i hora u osnovnoj muzičkoj školi „Vladimir Đorđević” u Beogradu. Od 2001. stalno je zaposlena u srednjoj muzičkoj školi „Josip Slavenski” u Beogradu, kao profesor teorijskih predmeta, dok je u periodu od 2006. do 2012. obavljala dužnost pomoćnika direktora. U istoj školi angažovana je kao rukovodilac rada osnovne muzičke škole, razredni starješina srednje škole i kao član Tima za razvojno planiranje i stručno usavršavanje.

Živi u rodnom gradu, Beogradu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


four × four =