Otvorena izložba Petra Pićana

U utorak, 14. juna 2022. godine, otvorena je izložba Petra Pićana posvećena manastiru Ostrog. Izložba je otvorena u Parohijskom domu u Starom gradu.

Petar Pićan rođen je u Budvi, 1951. godine. Umjetničku školu za dizajn i slikarstvo završio je u Sarajevu, u klasi profesora Mersada Berbera.

Imao je više samostalnih izložbi i učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama.

Već osamnaest godina vodi svoju privatnu galeriju „Sveti arhiđakon Stefan“, gdje organizuje izložbe domaćih i stranih likovnih umjetnika.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Budve. Živi i radi u Budvi.

Ovo nije prva izložba koju umjetnik Petar Pićan posvećuje manastiru Ostrog. Istoričarka umjetnosti mr Lucija Đurašković je o ovom ciklusu kazala sljedeće:

“Slike Petra Pićana iz ciklusa “Ostrogu u pohode” rađene su kombinovanom tehnikom, dok su sadržinom vezane za jedinstvenu temu manastira Ostrog. Iz tamne pozadine isijavaju obrisi arhitekture manastira izraženi preciznim i suptilnim crtežom. Zlatna linija dominira prostorom slike, formirajući različita perspektivna viđenja arhitektonske mase. Likovni postupak Petra Pićana je na ovim slikama uslovljen odmjerenim i neusiljenim pristupom koji karakteriše lakoća i raznovrsnost. Težnja ka konstantnom dorađivanju ustanovljuje ideju o slici kao živoj materiji koja je u stalnoj relaciji sa duhovnim i vizuelnim potrebama umjetniika. Redukcijom forme linija stvara jednostavne i smišljene volumene, logične i snažne, kao i vrlo dosljedan raspored kompozicije. Težnja ka vertikali je katkad mirna i promišljena, katkad ispunjena dramatskom snagom, a u svakom primjeru izrazito konstruktivna.

Dirljiv u svakoj iskrenosti i neobično uvjerljiv u svojoj tihoj, autentičnoj ispovijesti, Pićan naročito u ovim slikama posvećenim manastiru Ostrog, ostvaruje ravnotežu duhovno-sadržajnih niti i formalno-jezičkih planova. Dominantna koloristička monohromija kojom slikar ističe kontrasnost pojavnog i onoga čega “nema”, što je uronjeno u tamu, kanališe simboliku svetog, duhovnog, nepropadljivog i vječnog u odnosu na prizemnu prolaznost ovoga svijeta”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


6 + one =