Moderna galerija – Samostalna izložba slika Isidore Stamatović Bigović

 

Moderna galerija Budva 445

 
 

U Modernoj galeriji u Starom gradu, 14. juna 2013. godine otvorena je samostalna izložba slika  mr Isidore Stamatović Bigović. Izložbu je otvorila istoričar umjetnosti Mirela Čormaković, kustos u Modernoj galeriji.

 

Otvaranje izlozbe
Otvaranje izložbe u Modernoj galeriji

 

Isidora Stamatović Bigović (1983) diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju (Univerzitet Crne Gore), na slikarskom odsjeku u klasi profesora Smaila Karaila 2006. Magistrirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Univerzitet u Sarajevu) na slikarskom odsjeku u klasi profesora dr Nusreta Pašica 2012 godine. Samostalno izlaže od 2008. godine, a do sada je ostvarila desetine autorskih i kolektivnih predstavljanja u zemlji i inostranstvu.

Članica je ULUCG-a i ULUBIH-a. Bila je učesnik Jesenjeg salona u Parizu 2012. godine u sekciji ”Mythes et Realites” posvećenoj nadrealnoj i vizionarskoj umjetnosti.

Isidora Stamatović Bigović živi i radi u Herceg Novom.

 

Isidora Stamatovic Bigovic
Isidora Stamatović Bigović

 

U katalogu za ovu izložbu, Mirela Čormaković je za stvaralaštvo Isidore Stamatović Bigović između ostalog zapisala: “…Tragajući za prikladnim vizuelnim ekvivalentima ličnih emotivnih stanja i promišljanja, autorka uranja svoj likovni svijet u jedan snoviti univerzum, blizak spiritualizmu i misticizmu nadrealističkog i metafizičkog slikarskog iskaza. Takav pristup postavlja priču u čudan fantastičan kontekst, prostor s prizvukom enigmatskog, koji prekida vezu sa opipljivošću realiteta i skreće pažnju na podsvijest, one skrivene i mračne dubine ljudske psihe. Sa željom za unutrašnjim produbljivanjem i  potrebe za razumijevanjem esecijalnog, prilazi slici sa vještinom analitičara, te i u formalnom smislu razlaže motive na elemente, cjeline na dijelove. Cilindrično seciranje ekstremiteta aktera dobija svoje jasno tumačenje u  Frojdovom  poimanju ljudskog tijela kao ‘’punog tajnih fijoka koje samo psihoanaliza može da otkrije’’. Simboličnim razlaganjem fizičke pojavnosti, autorka zalazi u sferu metafizičkog, ulazi u otkrivanje čovjekove duše  kao  njegovog imanentnog pokretača,  izvora sveg dobra i zla koji oblikuju jedno ljudsko biće. Čin poniranja u ljudsku dušu i njegovu intimu možda najvijernije oslikavaju magritovski portreti, bez lica ili sa maskama, ispunjeni tjeskobom, sumnjama i strahovima. Bez mučnih ispovjedanja detalja, autorka sa lakoćom postiže široki spektar željenih asocijativnih nivoa…”

 

Mirela Cormakovic
Mirela Čormaković

 

Na postavci iz ciklusa ”Slike života” predstavljeno je dvadesetak radova novijeg datuma, izvedenih tehnikama ulja na platnu i asamblažima. Prikazujemo neke od izloženih radova:

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 1

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 2

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 4

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 5

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 6

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 7

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 8

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 3

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 9

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 10

Rad Isidore Stamatovic Bigovic - 11

 

Posjetioci izlozbe