Moderna galerija – Izložba grafika Milke Vujović

 

JU Muzeji i galerije Budve

 
 

U srijedu, 12. avgusta 2015. godine, u Modernoj galeriji u Budvi, otvorena je izložba grafika Milke Vujović. Izložbu je otvorila i o likovnom stvaralaštvu Milke Vujović govorila Jelena Đakonović, istoričar umjetnosti.

 

Jelena Djakonovic i Milka Vujovic

 

Mr. Milka Vujović, akademski slikar i grafičar, bavi se grafikom i slikarstvom.
Rođena 24. oktobra 1965. u Podgorici
1984. upisuje Nastavnički fakultet u Nikšiću
1985. upisuje Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek grafika
1987. diplomira na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću
1990. diplomira na Fakultetu primanjenih umetnosti u Beogradu
1990. upisuje postdipomske studije na FPU u Beogradu
1991. postaje član ULUCG ( Udruženje likovnih umjetnika Crne Gore )
1993. magistrira na FPU, na odseku grafika
1994. – 1997. angažovanaje u svojstvu asistenta na FPU
Od 1998. radi kao docent na FPU, za predmet Grafičke tehnike na Odseku primenjeno slikarstvo, Odseku konzervacija i restauracija i Odseku primenjeno vajarstvo, a od 2010. godine dobija zvanje vanrednog profesora.
2012. postaje član ULUPUDS-a

 

Milka Vujovic

 
NAGRADE

1990. Posebna pohvala ULUPUDS
1990. Plaketa “Zlatno рего Beograda”, I Međunarodni Bienale ilustracije
1999. Počasna diploma, II Međunarodni Bienale grafike malog formata, Kluž, Rumunija
2005. Beograd, Prva nagrada, Beogradska Mini-art scena
2015. Special Prize of Jury, International Triennial of Graphic Art, Bitolj, Makedonija
 
SAMOSTALNE IZLOŽBE

1990. Budva, galerija “Donatello” (grafike)
1991. Beograd, galerija “Gal” (grafike)
1993. Podgorica, galerija “Umjetnički paviljon” (grafike)
1993. Beograd, galerija “Grafički koiektiv” (grafike)
1993. Petrovac, galerija “Crvena komuna” (grafike)
1993. Tivat, galerija “Buća” (grafike)
1994. Beograd, galerija “Paleta” KBC (slike i crteži)
1995. Podgorica, galerija “Centar savremene umjetnosti Crne Gore”
1995. Herceg Novi, galerija “Josip Bepo Benković” (slike)
1996. Kotor, galerija “Stari grad” (slike)
1996. Tivat, galerija Dom VJ (slike)
1997. Beograd, galerija “Grafički kolektiv” (grafike i slike)
2000. Podgorica, galerija “Centar” (grafike)
2001. Nova Gorica, Slovenija, galerija “Artes” ( grafike)
2002. Podgorica, galerija “Umjetnički paviljon” (slike)
2007. Beograd, galerija “Singidunum” (slike)
2007. Starčevo, Dom kulture (grafike)
2007. Beograd, galerija „Kalimegdanska tvrđava” (grafike)
2009. Podgorica, galerija „Most” (slike)
2013. Podgorica, galerija „Pizana” (slike)
2014. Beograd, galerija ULUS (grafike)

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Milka Vujovic - Rad 1

Milka Vujovic - Rad 2

Milka Vujovic - Rad 3

Milka Vujovic - Rad 4

Milka Vujovic - Rad 5

Milka Vujovic - Rad 6

Milka Vujovic - Rad 7

Milka Vujovic - Rad 8

Milka Vujovic - Rad 9

Milka Vujovic - Rad 10