Konkurs za dodjelu nagrade “Drobni pijesak – najbolji paštrovski student” za 2015. godinu

 

Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu otvara konkurs sa nagradu DROBNI PIJESAK – NAJBOLJI PAŠTROVSKI STUDENT 2015. u visini od 500,00 eura. Konkurs je otvoren od 05.11.2015. godine u kojem periodu svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu predati potrebnu dokumentaciju. Pravo prijave na konkurs imaju Paštrovići koji studiraju na državnim ili privatnim univerzitetima u Crnoj Gori i Republici Srbiji.

Konkurs

 

UVEĆANI PRIKAZ PRAVILNIKA O DODJELI NAGRADE “DROBNI PIJESAK”
MOŽETE VIĐETI AKO KLIKNETE NA POČETNU STRANU PRAVILNIKA

Prva strana Pravilnika