JUSMŠ „Danilo Kiš“ – Tradicionalni likovni konkurs

 

Hotel Avala

 
 

Povodom obilježavanja Dana škole 22.februara, učenici JUSMŠ „Danilo Kiš“ u Budvi svake godine pripreme raznovrstan program. Jedan od njegovih segmenata  je već tradicionalni  likovni konkurs na temu života i djela Danila Kiša, u okviru kojeg učenici stvaraju svoje radove tehnikom po izboru, ali u isto vrijeme, i u unaprijed  pripremljenom  prostoru. Tri  najbolja rada svake godine odabere  grupa od 3 poznata budvanska umjetnika. Na Dan škole svi radovi se  izlažu u školskom amfiteatru, a autori najboljih se adekvatno i nagrade.

U želji da svake godine organizaciono bude drugačiji, a istovremeno ostvari ciljeve savremene škole u njegovanju kreativnosti mladih, kao i saradnji škole sa lokalnom zajednicom, ovogodišnji konkurs realizovan je 11.februara u budvanskom hotelu „Avala“.

Ambijent  ekskluzivnog restorana “Bruno” sa svojim egzotičnim koloritom, monumentalnim skulpturama i neobičnim predmetima, profesorica Ranka Perunović prepoznala je kao zanimljiv i  inspirativan  za tu vrstu aktivnosti njenih učenika. To se pokazalo i opravdanim, jer su taj prostor i učenici na sličan način doživjeli, u njemu uživali i nadahnuto stvarali  zanimljive radove, koji će na Dan škole, kao i u narednom periodu, krasiti prostorije njihove škole.

 

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 1

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 2

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 3

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 4

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 5

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 6

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 7

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 8

Likovni konkurs za Dan skole 2016 - 9