Grad teatar – Predstavljena monografija dr Maje Đurić „Istorija fotografije Crne Gore od 1840. do 1940. godine“

 

Grad teatar Budva - 29

 
 

U utorak, 23. juna 2015. godine, nastavljen je književni program ovogodišnjeg festivala. Na Trgu pjesnika predstavljena je monografija dr Maje Đurić „Istorija fotografije Crne Gore od 1840. do 1940. godine“, koju je izdao CANU. U predstavljanju monografije, osim autorke, učestvovao je i dr Aleksandar Čilikov. Moderator večeri bila je Svetlana Ivanović.

 

Maja Djuric - 1

 

Doc. dr Maja Đurić je prva žena profesionalni fotograf u Cmoj Gori.

Njene umjetničke fotografije su izlagane na više od 40 grupnih i na deset samostalnih izložbi – od Budve i Beograda, preko Budimpešte, do Moskve, Šangaja…

Đurić je diplomirala istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a postdiplomske studije je završila u Pragu, na Centralno-evropskom univerzitetu, u klasi profesora Jana Džefrija (Ian Jeffery). Doktorske studije je završila u Beogradu.

MonofrafijaTrenutno je angažovana kao profesor na Univerzitetu Mediteran u Podgorici, Fakultetu umjetnosti Univerziteta Donja Gorica i na Fakultetu za biznis i turizam u Budvi. Predaje: umjetnost fotografije, primijenjenu fotografiju, istoriju fotografije, istoriju umjetnosti, kultumu baštinu Cme Gore.

Kao istoričar umjemosti, Maja Đurić se intenzivno i dugo bavi proučavanjem kultume baštine Cme Gore, istorijom fotografije i teorijom kulture.

Komesar je i autor brojnih izložbi, među kojima je i izložba Savremene crnogorske fotografije.

Jedna je od osnivača i predsjednica Instituta za fotograflju Crne Gore, savjetnik za Cmu Goru u Evropskom vodiču za fotograflju (Njemačka, Gotingem), selektor likovnog programa “Grada teatra” (2008 – 2010), dio tima i izlagač na prezentaciji Crne Gore – ЕХРО, Šangaj 2010…

Član je Udruženja istoričara umjetnosti Cme Gore (Savjet za izdavačku djelatnost), član Odjeljenja društvenih nauka CANU i Odbora za etnologiju.

 

Maja Djuric - 2

 

Aleksandar Čilikov je  rođen 1950.g. u Beogradu. U periodu 1977. -1994. radio u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture na poslovima pripravnika, saradnika u Odjeljenju Dokumentacije, pomoćnika direktora i direktora ustanove. Posjeduje najviše zvanje iz oblasti zaštite spomenika kulture – savjetnik konzervator. Tokom rada u navedenoj ustanovi učestvovao je u brojnim istraživanjima u okviru korpusa kultumo – istorijske baštine Cme Gore – arhivski i terenski rad – kao član ili rukovodilac stručnih timova. Autor brojnih elaborata i tekstova na temu kulturne baštine Cme Gore, teorije i istorije umjetnosti. Objavio i preko 150 stručnih tekstova u dnevnoj, nedjeljnoj i mjesečnoj štampi. Autor je brojnih izložbenih postavki, selektor Hercegnovskog i Cetinjskog salona, član brojnih stručnih žirija i komisija na lokalnom i republičkom nivou. Član je Umjetničkog savjeta Narodnog muzeja Crne Gore i izabrani stalni saradnik Odjeljenja umjetnosti CANU. Predsjednik je Društva istoričara umjetnosti Cme Gore i fondacije “Guvernaduri Radonjići”. Jedan je od osnivača Cetnjskog bijenala i fondacije “Montenegro Mobil Art”. Autor je dvadesetak scenarija i TV dokumentarnih filmova iz oblasti umjetničke kulture, a bavio se i likovnom kritikom i publicistikom.

Dobitnik je više stručnih i društvenih nagrada i priznanja, među kojima i Nagrade saveza konzervatora Jugoslavije i Trinaestonovembarske nagrade prijestonice Cetinja.

 

Maja Djuric - 3

 

U uvodnom dijelu književne večeri, moderator Svetlana Ivanović je istakla značaj monografije u kojoj je autorka na jednom mjestu objedinila određena teorijska znanja o fotografiji ali i istorijski pregled razvoja fotografije u Crnoj Gori. Ovo je od posebnog značaja kad se zna da je fotografija takav medijum koji je jako blizak realnosti i koji čuva život od zaborava.

Dr Maja Đurić je govorila o istraživačkom radu na prikupljanju građe za ovu monografiju. Od posebnog značaja u tom radu bilo je i njeno profesionalno bavljenje fotografijom. Kao istoričaru umjetnosti jako joj je pomoglo što se bavi i fotografijom, pa je samim tim lakše otkrivala kojim tehnikama i načinima snimanja su se koristili fotografi u tom vremenu. Prikazujući stare fotografije iz monografije, Maja Đurić je pregledno objasnila razvoj fotografije u Crnoj Gori, shvatanje važnosti fotografije od strane kralja Nikole, kao i pojavu prvih fotografa u Crnoj Gori.  Više u video zapisu.

Gost večeri dr Aleksandar Čilikov, predśednik Društva istoričara Crne Gore, je govorio o značaju monografije koja raspolaže sa velikim brojem starih fotografija, na osnovu kojih se može dosta saznati o tom vremenu.

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

POŚETIOCI NA TRGU PJESNIKA

Posjetioci na Trgu pjesnika - 1

Posjetioci na Trgu pjesnika - 2

Posjetioci na Trgu pjesnika - 3