Grad teatar – Otvorena izložba Žo An Lanvil „Priroda univerzuma“

 

Grad teatar Budva - 29

 
 
U petak, 03. jula 2015. godine u crkvi Santa Marija otvorena je izložba Žo An Lanvil „Priroda univerzuma“.

 

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 1

 

Nakon pozdravnih riječi mr Blaža Radomana, v.d. direktora Grada teatra, izložbu je otvorio i o likovnom stvaralaštvu Žo An Lanvil govorio Njegova Ekselencija ambasador Kanade u Beogradu Filip Pinington. Detaljno sa otvaranja u video zapisu.

 

Filip Pinington

 

VIDEO ZAPIS OTVARANJA IZLOŽBE

 

Žo An Lanvil diplomirala je na Univerzitetu „Trua rivijer“ u Kvebeku 1979. Imala je više od 40 samostalnih izložbi. Aktivna je učesnica međunarodne likovne scene više od tri decenije. Učestvovala je na više od dvjesto grupnih izložbi, u cijelom svijetu, uključujući i oko pedeset međunarodnih bijenala ili žiriranih izložbi. Dobitnica je više značajnih nagrada, kao što su: prva nagrada Bijenala Barat Bavan u Bopalu u Indiji, prva nagrada gravure Salona  grafikeu Parizu u Francuskoj. Krajem sedamdesetih je bila suosnivač Ateljea za izradu grafike, kolektivnog studija profesionalne grafike, kao i Internacionalnog bijenala savremene grafike „Trua rivijer“. Ona je ujedno i predsjednik ovog bijenala već dugi niz godina. Zbog iskustva je često zovu da učestvuje u radu žirija, vijeća i kustosa.

U prikazu njene izložbe je navedeno: „Žo En Lanvil nam daje prostor za skrivanje od uništenja okoline i ljudskog potencijala. Grafike, crteži i objekti, tri različita medija kroz koji umjetnica predstavlja skloništa. Za prikaz poremećaja ekološke ravnoteže, ona mijenja oblike predmeta iz prirode, kao što su kamenje, stijene, gnijezda i jaja“.

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 2

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 3

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 4

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 5

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 6

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 7

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 8

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 9

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 10

Grad teatar - Izlozba Jo Ann Lanneville - 11

 

POŚETIOCI IZLOŽBE

Posjetioci izlozbe - 1

Posjetioci izlozbe - 2

Posjetioci izlozbe - 3

Posjetioci izlozbe - 4

Posjetioci izlozbe - 5

Posjetioci izlozbe - 6