Grad teatar – Održan koncert Le Rose del MediterraneoU poneđeljak, 29. jula 2019. godineu crkvi Santa Maria, nastavljen je ovogodišnji muzički program festivala. Nastupio je duo Tamare Rađenović (sopran) i Jelene Polović Šiljeg (klavir).  Koncert pod nazivom Le Rose del Mediterraneo je izveden u okviru međunarodnog projekta “Theatres for tOURism development in EuropE – TOURNEE”.

JU “Grad teatar”, zajedno sa Opštinom Budva, partner je na projektu ‘’Pozorišta za razvoj turizma u Evropi’’ koji se finansira kroz EU trilateralni program saradnje CBC Italija-Albanija-Crna Gora, a koji ima za cilj da unaprijedi atraktivnost tog prekograničnog područja za sve posjetioce, kroz stvaranje novih zajedničkih festivala. S tim u vezi, Grad teatar će biti domaćin Festivala pozorišta i opere od 8-12. septembra ove godine u Budvi na kojem će ugostiti umjetnike iz Italije i Albanije, a našim sugrađanima i ostaloj publici priuštiće značajan kulturni program.

Sveobuhvatni cilj “Tournee” projekta je da uspostavi usku saradnju među ključnim akterima u pozorišnom sektoru stvaranjem trajnog Klastera pozorišnih institucija (CTI) prekograničnog područja. Kao rezultat projekta, očekuje se povećana uloga pozorišnih institucija u podržavanju rasta turističkog prometa,  kao i unapređenje javnih politika iz oblasti kulture i turizma. Projekat se zasniva na povezivanju pozorišnih institucija i turističkih experata iz Italije, Albanije i Crne Gore, sa ciljem povećanja kvaliteta umjetničkih produkcija i pružanja podrške turističkim uslugama, koje će povećati uživanje u kulturi, kako za turiste tako i za stanovnike.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


14 + nine =