Grad teatar – Izložba reljefa i skulptura Kazumase Mizokamija

 

Grad teatar Budva - 29

 
 

U subotu, 20. juna 2015. godine, u Modernoj galeriji, otvorena je izložba reljefa i skulptura prestižnog japanskog autora Kazumase Mizokamija, pod nazivom „Cvijet je cvijet je… cvijet…“. Izložba je ujedno i prvo predstavljanje djela ovog autora u Crnoj Gori, a postavka je izložena u okviru svečanog otvaranja Grada teatra. Izložbu je otvorio Blažo Radoman, v.d. direktora Grad teatra. O izložbi i likovnom stvaralaštvu Kazumase Mizokamija, govorila je Tamara Dimitrijević, akademska slikarka. Više u video zapisu.

 

Izlozba Kazumase Mizokamija - 1

 

Kazumasa Mizokami je rođen 1958. god. u Ariti, u Japanu. Diplomirao je 1992. god. na Akademiji lijepih umjetnosti u Milanu, gdje živi i radi.
Kada je rad ovog umjetnika u pitanju, kritika je primjetila: „Konceptualizam u Mizokamijevim skulpturama je sinteza stvari i ideja. Ponovo stvoreni prirodni oblici oživljeni u obojenoj terakoti aludiraju na nastavak i obnovu, nastanak i nestanak, na zavisnost od neumoljivosti protoka vremena. Mizokamijev dijalog sa stvarnošću je suptilan, njegova percepcija je izazov mašti.
On ostvaruje svoje oblike u stilizovanim znakovima pri čemu je efekat monumentalan, čak i na nevjerovatno malim dimenzijama. Njegova igra bojom je naizgled proizvoljna, nekonvencionalna i zasniva se na interaktivnoj logici boja, kontrasta i harmonije.
Mizokami strastveno, ali nikad nametljivo, povezuje civilizacije, prošlost i sadašnjost, opuštenu igru i neprevaziđeno majstorstvo.“

 

VIDEO ZAPIS OTVARANJA IZLOŽBE

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA

Izlozba Kazumase Mizokamija - 2

Izlozba Kazumase Mizokamija - 3

Izlozba Kazumase Mizokamija - 4

Izlozba Kazumase Mizokamija - 5

Izlozba Kazumase Mizokamija - 6

Izlozba Kazumase Mizokamija - 7

Izlozba Kazumase Mizokamija - 8

Izlozba Kazumase Mizokamija - 9

Izlozba Kazumase Mizokamija - 10

Izlozba Kazumase Mizokamija - 11

Izlozba Kazumase Mizokamija - 12

 

POŚETIOCI IZLOŽBE

Posjetioci izlozbe - 1

Posjetioci izlozbe - 2

Posjetioci izlozbe - 3