Gojko Čelebić – Predstavljanje knjige “Vjetrenjače Evrope”

 

 

U srijedu, 4. jula, na Trgu pjesnika predstavljena je knjiga „Vjetrenjače Evrope-Servantes, evropski roman od baroka do postmoderne“ dr Gojka Čelebića, objavljena u „Akademskoj knjizi“ iz Novog Sada. Sa autorom je razgovor vodila Bora Babić, urednica „Akademske knjige“ iz Novog Sada.

 

Predstavljanje knjige na Trgu pjesnika

 

Dr Gojko Čelebić

 

Gojko Čelebić je rođen 1958. u Titogradu. Studirao je prava. Diplomirao je dramaturgiju u Pragu. U službenoj karijeri bio je član crnogorske vlade i diplomata, dok je u književnoj, prisutan četvrt  vijeka kao romansijer, dramatičar, publicista, prevodilac. Živio je na Cetinju, Parizu, Podgorici, Pragu, Buenos Ajresu, Kotoru. Objavio je sledeće knjige: Lira u čistilištu, poezija (1982); Zaljubljeni prah, priče ( 1983); Ubistvo A.G.W. I gonjenje, roman (1988); Zrela Herta, roman (1989); Oproštaj od kralja, priče (1992); Pseudo, roman (1994); Barok, drame (1995); City club, roman (1995); Pauci, roman (1997); Valovi Atlantika, priče (2001); Viteški roman o ženskim suzama, roman (2003); Kandidatura, priče (2003); Grom, roman (2004); “Blizanci” (2004), 2004: Odabrana djela I – X, promovisana na sajmu knjiga u Frankfurtu, Pokopani, čujte, roman (2006); Boemska sezona, priče (2007), 2011: doktorat svjetske književnosti, Filozofski fakultet, Novi Sad; izlaze iz štampe „Vjetrenjače Evrope“, monografija.

 

Bora Babić

 

Bora Babić, urednica „Akademske knjige“ iz Novog Sada upoznala je prisutne sa ovom izdavačkom kućom. Akademska knjiga se profilisala za izdavanje djela iz oblasti humanitarnih i društvenih nauka. Pravilnim izborom naslova i autora ona je postala elitistička izdavačka kuća za pomenute naučne oblasti. Iz tih razloga, po riječima Bore Babić, došlo je do saradnje sa dr Gojkom Čelebićem.

 

 

 

Dr Gojko Čelebić je na početku svog izlaganja iznio razloge koji su ga podstakli da napiše “Vjetrenjače Evrope-Servantes, evropski roman od baroka do postmoderne”. Kako kaže Gojko Čelebić, razloga za to je bilo dosta. Servantes je otac modernog romana. Don Kihot je najčitanija knjiga na svijetu nakon Biblije. Servantes je stvorio evropski duh ili je dosta doprinio njegovom stvaranju. Emancipovao je evropske nacije preko jedne obične dramske situacije, jednog mršavog dugajlije i jednog seljaka na konju. Servantes je praktično testirao zrele i nezrele evropske jezike i postigao je nešto čega vjerovatno ni sam nije bio svjestan. Stvorio je djelo koje čovjek teško može da zamisli a kamo li da stvori.

Dio izlaganje dr Gojka Čelebića sa Trga pjesnika dajemo putem sljedećeg video zapisa.