Društvo “Feral”: Budvanske hronike – Sjećanje na Anta Urbana

 

 

U subotu, 24. oktobra 2015. godine, u konobi “Feral”, na Trgu palmi u Starom gradu, organizovan je događaj pod nazivom “Sjećanje na Anta Urbana”. Organizator je Društvo “Feral”, a događaj je u okviru prvog projekta Budvanske hronike. Izbor da ovo bude prvi u nizu programa koji slijede u okviru projekta, kako su kazali u Društvu “Feral”, je potvrda značaja koji Ante ima za Budvu i njenu kulturu.

 

Ante Urban

 

Feral“Sjećanje na Anta Urbana” realizovano je kroz nekolko segmenata, koje su članovi Društva “Feral” skladno uklopili u jednu cjelinu. Ovako priređeno veče zaista je omogućilo prijatno śećanje na Anta Urbana, svih onih koji su ga dobro poznavali, a onima koji to nijesu pružilo mogućnost da se upoznaju sa njegovim životom i radom i shvate potpunu opravdanost organizovanja ovakvog događaja. Na Trgu palmi i u unutrašnjosti konobe “Feral”, postavljena je izložba autorskih fotografija Anta Urbana, kao i fotografija iz njegove  kolekcije koje su uradili Niko i Josip Šuljak i Vojo Svitlica. U drugom segmentu, Slobodan Bobo Slovinić i Slobodan Bobo Mitrović su veoma emotivno i nadahnuto govorili o Antu Urbanu i svoja veoma prijatna śećanja na njega podijelili sa velikim brojem pośetilaca ovog događaja, od kojih je najveći broj poznavao Anta i bili su njegovi prijatelji. Nakon uvoda, a kasnije i na kraju događaja uz prijatne zvuke klavira, u izvođenju pijanistkinje Milice Radoman, prisutni su razgledali fotografije, družili se i međusobno evocirali svoja śećanja na Anta koji je svojim životom i radom ostavio trag u pamćenju Budve i Budvana.

Članice Društva “Feral”, Itana Lalović i Milena Asanović su na veoma interesantan i slikovit način predstavile Društvo “Feral”, oblasti kojima će se baviti, ciljevima koje žele ostvariti, kako bi u Budvi bilo događaja iz oblasti kulture i “nakon prvih kiša”. Više u video zapisu.

 

Itana Lalovic

Milena Asanovic

 

VIDEO ZAPIS UVODNOG DIJELA DOGAĐAJA

 

Slobodan Bobo Slovinić, slikar i likovni kritičar,  govorio je o životu i radu Anta Urbana, nesreći koju je Ante doživio, njegovoj borbi da se i pored hendikepa uključi u normalne tokove društva, kao i velikoj upornosti na rješavanju raznih problema u gradu koji su od posebnog značaja za osobe sa hendikepom. Više u video zapisu.

 

Slobodan Bobo Slovinic

 

VIDEO ZAPIS IZLAGANJA SLOBODANA BOBA SLOVINIĆA

 

Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović, kao vršnjak i komšija Anta Urbana, evocirao je niz predivnih uspomena na Anta i njegovu porodicu. Kroz priču o odrastanju i životu u Starom gradu, govorio je o onom pravom duhu koji je krasio ovaj grad i njegove stanovnike. Više u video zapisu.

 

Slobodan Bobo Mitrovic

 

 VIDEO ZAPIS IZLAGANJA SLOBODANA BOBA MITROVIĆA

 

Uz prijatne zvuke muzike pijanistkinje Milice Radoman, nastavljeno je druženje na Trgu palmi i u konobi “Feral”. Pośetioci su nastavili sa razgledanjem fotografija, a u konobi su bili izloženi i neki od ličnih predmeta Anta Urbana.

 

Milica Radoman

 

VIDEO ZAPIS DIJELA MUZIČKOG PROGRAMA

 

NEKOLIKO FOTOGRAFIJA SA IZLOŽBE

Fotografije - 5

Fotografije - 6

Fotografije - 7

Fotografije - 9

Fotografije - 8

Fotografije - 10

Fotografije - 11

Fotografije - 12

Fotografije - 13

Fotografije - 14

Fotografije - 15

Antove licne stvari

Fotografije - 1

Fotografije - 2

Fotografije - 3

Fotografije - 16

Fotografije - 17

Fotografije - 18

Fotografije - 19

 

“Ako se po jutru dan poznaje”, onda se na osnovu organizacije ovog događaja može sa sigurnošću reći da Društvu “Feral” ili budućoj nevladinoj organizaciji “Feral” predstoji period uspješnih aktivnosti na realizaciji raznih kulturnih dešavanja, sa kojima će građani Budve mnogo lakše i kvalitetnije nakon jesenjih kiša dočekati sunce.