Bečići – Otvorena izložba slikara Ivice Aranđusa

 

Queen of Montenegro - Becici

 
 

U organizaciji Novinsko izdavačkog preduzeća (NIP) ART-PRESS iz Budve, u galeriji hotela Queen of Montenegro u Bečićima, 5. februara 2015. godine, otvorena je samostalna izložba, akademskog slikara Ivice Aranđusa iz Tivta, koji posljednjih godina živi i stvara u Njemačkoj.

Umjetnik se predstavio sa slikama nastalim u posljednje dvije godine, rađenih u kombinovanoj i tehnici ulje na platnu.

 

Otvaranje izlozbe

 

Rukovodilac galerije “QUEEN”, novinar i publicista Ranko Pavićević, podśetio je prisutne na aktivnosti koje su se odvijale u ovoj galeriji tokom 2014. godine. Za ovu godinu, najavio je još više likovnih dešavanja.

Neposredno prije otvaranja izložbe slika Ivice Aranđusa, Ranko Pavićević je uručio poklon, – umjetničku sliku, najredovnijem pośetiocu prošlogodišnjih likovnih izložbi u ovoj galeriji.

Za umjetnika Ivicu Aranđusa je naglasio da se radi plodnom stvaraocu, o čemu govori podatak, da je do sada imao oko 100 izložbi, u Crnoj Gori, Njemačkoj i svijetu. Više u video zapisu.

 

Ranko Pavicevic - Otvaranje izlozbe Ivice Arandjusa

 

Istoričarka umjetnosti Ljiljana Zeković je za slikarstvo Ivice Aranđusa pored ostalog kazala, da njegovo slikarstvo predstavlja djelo zrelog umjetnika, koji je majstorski povezao tehničke vrijednosti i ljepotu umjetničkog izraza, sa tematikom koja na njegovim radovima, ima mnogostruka značenja. On je slikar svog vremena, koji se direktno suočava, sa svim njegovim kontraverznim istinama.

 

Ivica Arandjus - Izlozba u hotelu Queen of Montenegro u Becicima

 

Samostalnu izložbu akademskog slikara Ivice Aranđusa, koja se u galeriji hotela  Queen of Montenegro u Bečićima, može pogledati do 20. februara, otvorio je novinar i publicista Dragan Mihović iz Kotora. Dio izlaganja Dragana Mihovića, možete pogledati u video zapisu.

 

Dragan Mihovic - Otvara izlozbu Ivice Arandjusa

 

FRAGMENTARNI VIDEO ZAPIS

 

DIO IZLOŽENIH RADOVA U GALERIJI QUEEN

Izlozba Ivice Arandjusa - 1

Izlozba Ivice Arandjusa - 2

Izlozba Ivice Arandjusa - 3

Izlozba Ivice Arandjusa - 4

Izlozba Ivice Arandjusa - 5

Izlozba Ivice Arandjusa - 6

Izlozba Ivice Arandjusa - 7

Izlozba Ivice Arandjusa - 8

Izlozba Ivice Arandjusa - 9

 

POSJETIOCI NA OTVARANJU

Posjetioci izlozbe - 1

Posjetioci izlozbe - 2

Posjetioci izlozbe - 3

Posjetioci izlozbe - 4

Posjetioci izlozbe - 5

Posjetioci izlozbe - 6

Posjetioci izlozbe - 8