Zlata Marjanović – Primorju na veliko znamenje

 

Poštovani pośetioci, objavljujemo knjigu “Primorju na veliko znamenje”, autorke dr Zlate Marjanović. Knjiga je štampana u okviru Biblioteke Kulturno nasljeđe Paštrovića, a izdavači: Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ i Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, Petrovac na Moru. Zahvaljujemo se predstavnicima Društva za kulturni razvoj “Bauo” koji su odobrili objavljivanje knjige na našem portalu.

Objavljivanje sadržaja na našem portalu ima potpuno neprofitni karakter i služe isključivo u edukativne svrhe. Zabranjeno je preuzimanje knjige sa našeg portala i njeno dalje reprodukovanje u drugim medijima.

 

BILJEŠKA O AUTORKI

Zlata Marjanović rođena je u Beogradu 1966. godine. Na Katedri za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu diplomirala je 1990. godine, gde je magistrirala 1997. s radom Vokalna muzička tradicija Boke Kotorske, i doktorirala 2013. s temom Narodna muzika Boke Kotorske i Crnogorskog primorja, pod mentorstvom dr Dimitrija O. Golemovića. Od 1988. do 2003. godine je radila kao profesor muzičkih predmeta u nekoliko srednjih muzičkih škola u Srbiji i kao viši predavač etnomuzikologije na Višoj muzičkoj školi u Nišu, a od 2005. godine radi kao profesor etnomuzikologije, tradicionalnog pevanja, tradicionalnog sviranja i narodnih ansambala u Srednjoj muzičkoj školi „Stevan Mokranjac“ u Kraljevu.
Još od studija istražuje probleme vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne tradicije u Crnoj Gori (Boka Kotorska, primorje sa zaleđem, Cetinje i okolina) i Srbiji (istočna, jugoistočna i sjeverozapadna Srbija, jugoistočno Kosovo).
Objavila je knjige: Vokalna muzička tradicija Boke Kotorske (Podgorica, 1998), Narodne pesme Crne Gore po tonskim zapisima i odabranim beleškama Nikole Hercigonje (Podgorica, 2002) i Narodna muzika Grblja (Grbalj–Podgorica, 2005), a kouatorka je knjige Pjesme dalmatske iz Boke Ludvika Kube (1907. g.) sa dr Jakšom Primorcem (Perast 2015). Priredila za štampu knjigu Jovana Miloševića Zapisi narodnih pjesama iz Crne Gore (Podgorica 2000). Uredila je Zbornik radova učesnika: prvi etnokamp Kolašin (1–6. avgust 2015) sa Davorom Sedlarevićem (Kolašin 2016) i Začuh vilu u dubravu đe pjesan poje: zbornik radova o paštrovskoj i budvanskoj muzičkoj tradiciji i srodnim temama sa Dušanom Medinom (Beograd–Petrovac na Moru 2016).
Njeni naučni i stručni radovi objavljeni su u časopisima, zbornicima radova i monografijama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Litvaniji i Austriji.
Učestvovala je na međunarodnim skupovima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Mađarskoj. Član je Srpskog etnomuzikološkog društva i Međunarodnog saveta za tradicionalnu muziku (ICTM), u okviru kojeg djeluje kao kontakt-osoba (Liaison Officer) za Crnu Goru.

Stipendista je Republičke fondacije za razvoj naučnog i tehničkog podmlatka tokom studija. Kao najboljem studentu za 1991. godinu, dodeljuje joj se nagrada iz fonda Aleksandra Đorđevića. Od januara 2011. godine je učesnik na projektu Ministarstva prosvete i nauke Srbije „Muzička i igračka tradicija multietničke i multikulturalne Srbije“. Godine 2012–2013. bila je istraživač na projektu „Common Roots and Cultural Cooperation“ u organizaciji Evropske unije, a u realizaciji Muzičke akademije Univerziteta Crne Gore, Udruženja Culture–Media–Art i regije Kukes (Albanija).

 

KNJIGU MOŽETE OTVORITI AKO
KLIKNETE NA NASLOVNU STRANU

 

 

Preuzeto sa sajta: Društvo za kulturni razvoj Bauo

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


one × one =