Paštrovske isprave, knjiga III

Priredio prof. dr Božidar Šekularac (Petrovac, 1999)

Paštrovići – pleme i oblast na Crnogorskom primorju, obuhvataju primorsku teritoriju između Budve i Bara, ili preciznije, od rta Zavale istočno od Budve do Cmilove ulice i Dubovice sjeveroistočno od Spiča (Sutomora). Prema zaleđu Paštrovići graniče Crmničkom Nahijom, a sa sjeverozapada sa Brajićima i Mainama, odvojeni uzvišenjima i planinskim kosama.