Dušan Medin – Prilog bibliografiji o antičkoj Budvi i njenom nasljeđu

 

Prilog bibliografiji o antičkoj Budvi i njenom nasljeđu autora Dušana Medina objavljen je 2015. godine u zborniku radova Nova antička Duklja VI (Podgorica: JU Muzeji i galerije Podgorice), str. 209-224. Ovaj rad sadrži popis različitih stručnih i naučnih jedinica koje u cjelosti ili jednim dijelom tretiraju izabranu temu (monografije, članci, katalozi izložbi, zbornici radova, časopisi, doktorski i magistarski radovi, itd).

 

Dusan MedinDušan Medin (1990) iz Petrovca na Moru je dipl. arheolog i master menadžer u kulturi i medijima; trenutno pohađa master studije arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Autor je nekoliko stručnih i naučnih članaka iz domena klasične arheologije i kulturne istorije Paštrovića, urednik monografija, učesnik više naučnih konferencija, inicijator i organizator mnogih kulturnih i naučnih projekata u Beogradu, Budvi i Petrovcu. Na pratećem linku može se viđeti izbor radova iz njegove bibliografije: https://bg.academia.edu/DušanMedin

 

KLIKOM NA FOTOGRAFIJU ISPOD
MOŽE SE PREUZETI PDF VERZIJA RADA

Budva - kod Avale