Dušan Medin – Kastelo i Lazaret u Petrovcu

 

Poštovani posjetioci, objavljujemo integralno rad gospodina Dušana Medina, koji se odnosi na dvije građevine, Kastelo i Lazaret, po kojima je Petrovac prepoznatljiv. Stručni rad je objavljen u “Paštrovskom almanahu 1″, koji su uredili dr Miroslav Luketić i Marko Kentera (Sveti Stefan – Petrovac, 2014).

 
 

Pastrovski almanah - naslovna

 
 

Dusan-Medin-3Panoramu Petrovca, uz divan krajolik i uvalu sa ostrvcima Katičem i Sv. Neđeljom, vjekovima čine prepoznatljivom i dvije građevine na stijenama u zapadnom dijelu zaliva – Kastelo i Lazaret. Podignute od lokalnog, solidno pritesanog kamena, gotovo u potpunosti srasle sa sedimentima na kojima čvrsto stoje, kao da predstavljaju njihov produžetak, pa oči posmatrača teško razdvajaju djelo prirode od djela ljudskih ruku. Posebnost ovog ambijenta iskazana je u neponovljivom pejzažu nastalog sadejstvom mora, oštrih hridina i kamenih ovih zdanja. Ostaci tvrđave Kastelo prvi pozdravljaju brodove i namjernike sa mora, a Lazaret one koji dolaze sa kopna.

U turističkim brošurama, literaturi koja je javnosti najdostupnija, mogu se naći osnovni podaci o istoriji mjesta i njegovoj starijoj arhitekturi, istina, veoma oskudno navedeni. Ovakvo stanje posljedica je, prije svega, nedovoljne istraženosti prošlosti zavičaja, pa time i Kastela i Lazareta. Koliko znamo, na ovim lokalitetima do sada je vršeno nekoliko arheoloških rekognosciranja i arhitektonskih snimanja, a i istorijska istraživanja ponudila su određene podatke. Za one zainteresovanije da saznaju više o Kastelu i Lazaretu, ipak, postoje i drugi izvori: arhivske i porodične zbirke dokumenata, kartografski i grafički materijal itd.

 

KOMPLETAN RAD MOŽETE PROČITATI
AKO KLIKNETE NA GRAFIKU CASTEL LASTUA

Grafika Castel Lastua iz 1849