Dušan Medin – Helenistička nekropola u Budvi

 

Postovani posjetioci, objavljujemo rad Dušana Medina, studenta arheologije koji se odnosi na nekropolu u Budvi. Sa ovim radom, Dušan Medin je učestvovao na STARCO 3 Konferenciji 2011 godine u Sloveniji. Rad je objavljen u Zborniku sa STARKO 3, a puni naziv rada je  Material Culture from Hellenistic Necropolis in Budva as a Possible Indicator of Intercultural Relations or About ”Hellenization”.

 

ZA UVEĆANI PRIKAZ KLIKNITE
NA ODGOVARAJUĆU STRANICU