2014

Grad teatar – Koncert italijanskih kancona i ruskih romansi

      U neđelju, 27. jula 2014. godine, nastavljen je muzički program ovogodišnjeg festivala, nastupom još jednog umjetnika koji je muzičku karijeru započeo u Budvi, poznatog baritona Marka Kalajanovića.     Marko Kalajanović, završio […]