2013

JU ”Muzeji, galerija i biblioteka” Budva – Izložba „Mihajlo Idvorski Pupin – stvaralačka koordinacija”

      JU”Muzeji, galerija i biblioteka” Budva – u saradnji sa Generalnim konzulatom Srbije iz Herceg Novog organizovali su izložbu o Mihajlu Pu­pi­nu pod nazivom „Mi­haj­lo Idvor­ski Pu­pin – stva­ra­lač­ka ko­or­di­na­ci­ja”. Izložba je otvorena […]