2022

Zlata Marjanović – Primorju na veliko znamenje

  Poštovani pośetioci, objavljujemo knjigu “Primorju na veliko znamenje”, autorke dr Zlate Marjanović. Knjiga je štampana u okviru Biblioteke Kulturno nasljeđe Paštrovića, a izdavači: Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“ i Društvo […]

2022

Budvanska kulturna baština

O Budvanskoj kulturnoj baštini (tvrđavama, stazama i kultu Svete Marije u Budvi) biće riječi u neđelju, 28. avgusta na Trgu između crkava u okviru 6. Književnog festivala Ćirilicom. U programu koji počinje u 21 čas […]