Na Portalu Butua.com možete komentarisati sadržaje popunjavanjem odgovarajućeg formulara koji se nalazi na kraju svakog priloga- sadržaja koji je objavljen na portalu. Obavezna polja koja morate popuniti su vaše ime i e-mail adresa. Zabranjena je upotreba pogrdnih i uvredljivih korisničkih imena. Korisnik koji popunjava formular, dužan je da koristi svoju registrovanu e-mail adresu. U suprotnom, sam korisnik je odgovoran, ako je zbog korišćenja netačnih ili tuđih podataka nanio eventualnu štetu trećim licima.

Nijedan komentar se neće automatski objaviti poslije popunjavanja i slanja istog. Nakon što popunite formular za komentarisanje i pošaljete isti, dobićete poruku da je komentar poslat, ali da čeka odobrenje administratora da bude objavljen.