Slobodan Bobo Slovinić – Biografija

 

28. marta rođen Slobodan Bobo SLOVINIĆ u Budvi. Poslije oslobođenja, porodica Slovinić iz Budve, prelazi da živi u Kotor. Otac radi kao profesor našeg i italijanskog jezika u Pomorskoj školi i kao dopisnik “Politike” iz Boke, kasnije uređuje list “Glas Boke”. Majka, kao profesor geografije i istorije, radi u gimnaziji u Kotoru.

 

stranica_biografija_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFSKI PODACI (1943 – 2014)
Neki važniji podaci

1943. 28. marta rođen Slobodan Bobo SLOVINIĆ u Budvi.
1945. Poslije oslobođenja, porodica Slovinić iz Budve, prelazi da živi u Kotor. Otac radi kao
——–.profesor našeg i italijanskog jezika u Pomorskoj školi i kao dopisnik “Politike” iz Boke, kasnije
——–.uređuje list “Glas Boke”. Majka, kao profesor geografije i istorije, radi u gimnaziji u Kotoru.
1949. Polazi u osnovnu školu u Kotoru.
1950. Sa roditeljima prelazi da živi na Cetinje gdje nastavlja osnovnu školu i započinje srednje
——–.obrazovanje. Otac radi kao novinar u listu “Pobjeda”, a majka, kao profesor geografije u gimnaziji.
1954. Sa roditeljima prelazi da živi u Titograd gdje nastavlja srednje obrazovanje. Otac, nastavlja da radi
——–.kao novinar, kasnije kao glavni i odgovorni urednik, odnosno direktor “Pobjede”. Majka, radi kao
——–.profesor geografije u gimnaziji.
1957. U Titogradu završava osmogodišnju školu “Savo Pejanović”.
1961. U Titogradu završava gimnaziju “Slobodan Škerović”, sa maturskim radom, “Savremeni slikari
——–.Petar Lubarda i Milo Milunović”.
1961. Polaže uspješno prijemni ispit i upisuje se na Akademiju za primenjene umetnosti u Beogradu.
1964. Uspješno polaže dopunski prijemni ispit za drugi stepen na Akademiji za primenjene umetnosti
——–.u Beogradu.
1966. Diplomira na Akademiji za Primenjene umetnosti u Beogradu sa odličnim usjehom,
——–.(odsjek unutrašnje arhitekture).
1967. Boravi u JNA, u Užičkoj Požegi i Kragujevcu.
1967. Zapošljava se u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje u Titogradu, kao njihov
——–.stipendista. Formiran biro za enterijer i dizajn, postavljen na mjesto rukovodioca biroa.
1968. Postaje član Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (ULCG), član Udruženja likovnih umjetnika
——–.primjenjenih umjetnosti Crne Gore (ULUPUCG) i član Saveza arhitekata Crne Gore.
1978. Izabran za sekretara Odbora za likovnu umjetnost pri Crnogorskoj Akademiji nauka i umjetnosti
——–.u Titogradu.
1980. Izabran za predsjednika Predsjedništva, Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti
——–.Crne Gore, u Titogradu.
1983. Postaje član Maison des Artistes u Parizu.
1985. Izabran za predsjednika Predsjedništva Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore.
1986. Izabran za člana Savjeta, Jugoslovenske likovne manifestacije “Mermer i zvuci” u Aranđelovcu.
1986. Objavljena jubilarna Monografija Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore (1946- 1986).
——–.(S.Slovinić, predsjednik ULUCG i član redakcije).
1987. Izabran za člana Izvršnog odbora Fonda za unapređenje likovne umetnosti “Moša Pijade”
——–.u Beogradu.
1987. Izabran za predsjednika skupštine SIZ-a kulture Crne Gore.
1987. Postaje član Galerije “Agaartha” u Parizu.
1988. Izabran za člana Umjetničkog savjeta Jesenjeg salona u Banja Luci.
1988. Napušta radno mjesto u Republičkom zavodu za urbanizam i projektovanje u Titogradu.
——–.(Posljednju godinu dana bio generalni direktor RZUP-a).
1989. Stiče svojstvo i status samostalnog likovnog umjetnika Crne Gore.
1990. Izabran za predsjednika Savjeta Republičkog Fonda za kulturu.
1991. Emitovana emisija TV Beograd na prvom programu, “Ostavština za budućnost”, “Crnogorski
——–.slikari Slobodan Slovinić i Dušan Jeknić”, autora Milivoja Begenišića.
1991. Otpočeli radovi na Monografiji Slobodan Slovinić, autor dr Irina Subotić.
1993. Objavljena knjiga “Ko je ko u Crnoj Gori” (S. Slovinić), izdavač Korporacija
——–.“Zolak & Zolak”, Budva.
1993. Organizovana retrospektivna izložba, Slobodan Slovinić, 30 godina rada (1961-1991), 100 slika i
——–.80 crteža, Budva, Moderna galerija. Cetinje, Umjetnički muzej Crne Gore, Plavi dvorac.
——–.Podgorica, Galerija Nesvrstanih zemalja, Dvorac Petrovića na Kruševcu. Beograd,
——–.Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”(1994).
1993. Emitovana emisja TV Crne Gore na prvom programu, “U pohode Slobodanu Sloviniću”, autora,
——–.istoričara umjetnosti Labuda Jovanovića.
1994. Objavljena knjiga intervjua “Znakovi vremena” (Slobodan Slovinić), novinara i
——–.publiciste Ranka Pavićevića.
1994. Emitovana emisija TV Beograd na drugom programu, Zaostavština za budućnost,
——–.“Slobodan Slovinić”, autora Milivoja Begenišića.
1996. Emitovana emisija TV Crne Gore na trećem kanalu “U ateljeu kod Slobodana Slovinića”,
——–.autora Vesne Majher.
1996. Emitovana emisija Radio Beograda “Gost drugog programa slikar Slobodan Slovinić”,
——–.autora publiciste Miloša Jevtića.
1996. Objavljena knjiga istoričara umjetnosti Ratke Ćetković “Likovni život” kritike,
——–.prikazi, članci, (Slobodan Slovinić)
1997. Objavljena knjiga autora Budislava Kralja i Novaka Vukčevića.”Ko je ko u kulturi Crne Gore”,
——–.(S. Slovinić).
1997. Objavljena knjiga “Pariski zapisi” (50 literarnih i 50 likovnih zapisa), knjigom autor
——–.Slobodan Slovinić obilježava 35 godina svog stvaralačkog rada.
1997. Snimljen kratkometražni eksperimentalni film “Meditationes Parisiorum”, po crtežima
——–.Slobodana Slovinića iz ciklusa “Pariski zapisi”, autora Siniše Jelušića, produkcija
——–.“Fiks-Fokus” Beograd. Film premjerno predstavljen u Francuskom kulturnom centru u Beogradu.
——–.Potom prikazan na 45. Festivalu jugoslovenskog dokumentarnog i kratkometražnog
——–.filma u Beogradu.
1997. Organizovana promocija knjige “Pariski zapisi” i samostalna izložba crteža iz istoimenog ciklusa,
——–.u sklopu proslave 25 godina “Primorskih novina”, Budva, kongresna dvorana, hotel “Avala”.
——–.Kotor, galerija “Stari grad”. Igalo, galerija Mediteranskog zdravstvenog centra i galerija “Katurić”.
——–.Petrovac, galerija “Marko K. Gregović”.
1997. Objavljena knjiga istoričara umjetnosti Olge Perović “Ogledi i kritike”, (Slobodan Slovinić).
1998. Izabran za direktora JU Muzeju galerija i biblioteka, Budva.
1998. Emitovana emisija TV Novi Sad “Djetinjstva” (S. Slovinić), autora Zorana Slavića.
1998. Objavljena knjiga istoričara umjetnosti Olge Perović “Likovna hronika”, (S. Slovinić).
1998. Objavljena knjiga, slikara Nikole Vujoševića “Sa likovnih obzorja”, (S. Slovinić).
1998. Organizovano multimedijalno predstavljanje Slobodana Slovinića, promocija knjige “Pariski zapisi”,
——–.samostalna izložba crteža iz istoimenog ciklusa i prikazivanje filma “Meditationes Parisiorum”
——–.autora Siniše Jelušića, Novi Sad, galerija SULUV-a.
1998. Napustio mjesto direktora JU Muzeji galerija i biblioteka, Budva.
1999. Primljen za savjetnika za kulturu predsjednika opštine Budva.
1999. Izabran za odgovornog urednika (likovnog oblikovanja i dizajna) i pisanje odrednica iz umjetnosti,
——–.Enciklopedije Crne Gore, (Izdavač: CANU).
1999. Objavljena knjiga prof dr Siniše Jelušića “Tekst i intertekst”, (S. Slovinić).
1999. Objavljena knjiga autora dr Miroslava Luketića i Velibora Zolaka, “Ko je ko u Crnoj Gori”,
——–.(S. Slovinić), drugo dopunjeno izdanje.
1999. Nakon višegodišnjeg bavljenja likovnim zapisima i otvaranja umjetničkih izložbi, kontinuirano
——–.otpočeo da objavljuje likovnu kritiku u crnogorskom dnevniku “Vijesti” i časopisu
——–.“Likovni život” (Zemun).
2000. Otpočeo sa radom na likovnom projektu “Mit o Budvi”, (Kadmo i Harmonija, mitski osnivači
——–.grada Budve.
2000. Objavljena knjiga Milana M. Marovića “Prostor/Vrijeme/Trajanje” (S. Slovinić).
2000. Objavljena knjiga Stanka Papovića “Santa Marija – izazov umijetnika” (S. Slovinić).
2001. Objavljena knjiga Vesne Majher “U ateljeu” (Slobodan Slovinić).
2001. Jesenji salon, izložbeni paviljon Otoj, Pariz, crnogorska selekcija, osamnaest umjetnika, komesar
——–.izložbe Slobodan Slovinić.
2001. Objavljen “Leksikon crnogorskih umijetnika” 1946-2001, autori: Dragan Radovanović,
——–.Ljiljana Zeković, Nataša Nikčević, izdavač ULUCG, (S. Slovinić).
2001. Izabran za člana Savijeta Ministarstva zaštite čovjekove sredine i uređenja prostora Vlade
——–.Republike Crne Gore.
2002. Objavljena knjiga novinara i publiciste Ranka Pavićevića, “Slikari govore” (S.Slovinić)
2003. Objavljena knjiga “Ko je ko u Crnoj Gori”, treće izdanje, autori V. Zolak, M. Luketić.
——–.(S. Slovinić).
2004. Objavljena knjiga “Ko je ko u kulturi Crne Gore”, autori B. Kralj, N. Vukčević, (S. Slovinić).
2004. Izabran za člana Umjetničkog savjeta i Art menadžera “Montenegro Stars Art Gallery”
2005. Objavljena knjiga “Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti”, istoričara umjetnosti
——–.Ognjena Radulovića.
2005. Izabran za predavača na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, za predmete:
——–.Enterijer III (javni objekti), Ornament i dekor i Slobodno crtanje.
2006. Član Odbora za likovne umjetnosti, Crnogorske akademije nauka i umjetnosti od 1978.
2007. Konsultant za likovnu umjetnost za knjigu “Ko je Ko u Crnoj Gori, autori projekta
——–.Dr Miroslav Luketić i Velibor Zolak.
2007. Objavljena knjiga “Crna Gora u Parizu” – “Razgovori i susreti sa umjetnicima”, publiciste
——–.Branke Bogavac Le Cont, (S.Slovinić).
2007. Izabran za predsjednika umjetničkog savjeta ART EXPO, 1. Sajam umjetnina, Budva.
2007. Časopis “Porodični magazin”, (S. Slovinić), novinarka Radmila Uskoković Ivanović.
2008. Emitovana emisija TVCG: “U ogledalu” (S. Slovinić), autorke Jovanke Kovačević Đuranović
2008. Emitovana emisija TVCG: Obrazovni program: “Likovna umjetnost Crne Gore” (S. Slovinić),
——–.autorke Mirsade Sredanović.
2008. Napunio 65. godina života i 40. godina radnog staža, stekao pravo na mirovinu.
2008. Objavljena knjiga “Individualne likovne poetike” (izbor 60 umjetnika) (S.Slovinić),
——–.autorke Ljiljane Zeković.
2009. Otpočeo rad na knjizi “ARS LIBRIS”, izbor iz kritičkih tekstova objavljenih u
——–.dnevniku “Vijesti”.
2009. CANU, Podgorica, Okrugli sto, “Problemi u crnogorskoj savremenoj likovnoj umjetnosti”
——–.(S.Slovinić).
2010. Objavljena knjiga “Crnogorski slikari” (izbor 60 umjetnika), (S.Slovinić),
——–.autora Mladena Lompara.
2010. Odlukom vlade Crne Gore, dobio status istaknutog kulturnog stvaraoca.
2010. Priprema samostalne izložbe, rad na novim slikama: “Le Corps” (konstruktivizam),
——–.“Mediteranski horizonti” (strukturalizam).
2011. Objavljena mongrafija “Umjetničke zbirke Centra savremene umjetnosti Crne Gore”,
——–.autor teksta i izbor djela, Slobodan Slovinić.
2012. Završen rad na knjizi “ARS LIBRIS” (1999-2012), izbor iz kritičkih tekstova
——–.objavljenih u dnevniku “Vijesti”.
2013. Priređeno (8) samostalnih izložbi širom Crne Gore: Bijelo Polje, Berane, Tivat, Bar, Podgorica,
——–.Nikšić, Kotor, Bečići. (34) nova rada iz ciklusa “Le Corps” i “Mare Montenegro”.
2013. TV “777”, “Uz jutarnju kafu” intervju Slobodan Slovinić, voditeljka Vanja Potpara.
2013. ART-Vijesti, intervju Slobodan Slovinić, novinarka Jelena Pavićević Tatar.
2013. Radio 98, emisija “Rejting”, intervju Slobodan Slovinić, uredica Sanja Pejović.
2013. “Monitor”, intervju Slobodan Slovinić, novinar Miroslav Minić.
2013. Objavljena knjiga “ARS LIBRIS” (1999-2012) u izdanju Daily Press – Vijesti, Podgorica.
2013. TV Nikšić, gost Nedjeljnog popodneva Slobodan Slovinić, urednik Jovan Džodžo.
2014. Promocija knjige “ARS LIBRIS” (1999-2012): Kotor, Galerija Solidarnosti; Tivat, Galerija
——–.“Ljetnikovac Buća”; Bar, Dvorac kralja Nikole; Budva, “Grad Teatar”, Stari grad,
——–.Velika pijaceta (Trg pjesnika); Nikšić, Centar za kulturu; Podgorica, Narodna biblioteka
——–.“Radoslav Ljumović”.
2014. Otpočeo sa radom na brošuri o Antu Sloviniću, profesoru, novinaru i prvom predsjedniku
——–.protokola Crne Gore.
2014. TV Budva, emisija “Rezime”, Slobodan Slovinić, urednica Bojana Kaloštrović.

 

SAMOSTALNE IZLOŽBE (1965 -2013)
Integralno izložbe

1965. TITOGRAD – Moderna galerija.
1968. TITOGRAD – Kafana “Kasina”.
1968. SVETI STEFAN – Izložbena dvorana.
1970. HERCEG-NOVI – Galerija “Josip Bepo Benković”.
1972. TITOGRAD – Moderna galerija.
1973. BUDVA – Galerija “Santa Marija”.
1977. TITOGRAD – Umjetnički paviljon.
1977. BUDVA – Moderna galerija.
1981. BEOGRAD – Galerija Kolarčevog narodnog univerziteta.
1982. TITOGRAD – Moderna galerija.
1984. PARIZ – Galerija Jugoslovenskog kulturnog centra.
1984. KOTOR – Galerija centra za kulturu.
1984. BUDVA – Galerija-atelje umjetnika.
1984. HERCEG-NOVI – Galerija “Josip Bepo Benković”.
1985. ZAGREB – Galerija Doma JNA.
1986. TITOGRAD – Galerija Doma omladine “Budo Tomović”.
1986. PETROVAC – Galerija Spomen doma “Crvena komuna”.
1988. POŽAREVAC – Mala grafička galerija.
1989. TOPOLA – Galerija na Oplencu.
1989. ARANDJELOVAC – Mala galerija.
1989. KRAGUJEVAC – Mali likovni salon.
1990. BUDVA – Galerija “Santa Marija”.
1990. BUDVA – Atelje-galerija “Slovinić”.
1993. BUDVA – Moderna galerija.
1993. CETINJE – Umjetnički muzej Crne Gore, “Plavi dvorac”.
1993. PODGORICA – Galerija Nesvrstanih zemalja.
1994. BEOGRAD – Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1994. BUDVA – Galerija “SMIT”.
1994. PODGORICA – Moderna galerija.
1995. BUDVA – Atelje-galerija “Slovinić”.
1995. PARIZ – Galerija Jugoslovenskog kulturnog centra.
1995. PRIJEPOLJE – Galerija doma revolucije.
1996. NOVI SAD – Galerija Kulturnog centra “Radivoj Ćirpanov”.
1997. BUDVA – Kongresna dvorana, Grand hotel “Avala”.
1997. KOTOR – Galerija “Stari grad”.
1997. IGALO – Mediteranski zdravstveni centar, Galerija “Katurić”.
1997. PETROVAC – Galerija “Marko K. Gregović”
1998. NOVI SAD – Galerija SLUV-a
1999. SVETI STEFAN – Galerija “Art”
1999. PODGORICA – “AL” Galerija
2000. BUDVA – Koncept-projekat “Rekvijem za Školj”
2002. HERCEG NOVI – Galerija “Špinaker”
2002. PETROVAC – Galerija “Marko Gregović”
2002. KOTOR – Dom kulture Dobrota
2013. BIJELO POLJE – JU Kuća “Rista Ratkovića”.
2013. BERANE – Spomen kuća “Rista Ratkovića”.
2013. TIVAT – Galerija “Ljetnjikovac Buća”.
2013. BAR – Galerija “Veliša Leković”.
2013. PODGORICA – Galerija “Centar”.
2013. NIKŠIĆ – Galerije “Nikola I” i “Ilija Šobajić”.
2013. KOTOR – Galerija Solidarmosti, palata “Pima”.
2013. BEČIĆI – Galerija hotela “The Queen of Montenegro”

 


KOLEKTIVNE I GRUPNE IZLOŽBE (1961 – 2014)
Važnije kolektivne i grupne izložbe

1961. TITIGRAD, Izložba grupe, Umjetnički paviljon.
1969. BEOGRAD, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Galerija Doma omladine
1970. TUNIS, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Galerija “Ibn Khaldoun”.
1970. RABAT, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Narodna galerija “Bab Rouah”.
1970. KAZABLANKA, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Izložbena galerija.
1970. ALŽIR, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Izložbena galerija.
1970. MALIN, Slikarstvo i grafika mladih jugoslovenskih umjetnika, Galerija “Anton Spinoi”.
1970. BEOGRAD, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Muzej savremene umjetnosti.
1972. RIM, Svremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena palata.
1972. BARI, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena dvorana.
1972. ERIVAN, Postavka Moderne galerije Titograd, Izložbena galerija.
1973. HASELT, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena dvorana.
1973. ŠARLRO, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena sala.
1973. TURNE, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena galerija.
1973. PARIZ, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Galerija Cite International des Arts.
1973. ZAGREB. Savremena crnogorska likovna umjetnost, Umjetnički paviljon.
1974. CETINJE, 8. Likovni salon “13 Novembar”, Plavi dvorac.
1975. CETINJE, Umjetnici Jugoslavije Njegošu, Biljarda.
1975. SARAJEVO, Savremena jugoslovenska umjetnost, Savezna izložba, Galerija “Colegium artisticum”.
1976. PRIŠTINA, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Izložbena dvorana.
1976. SKOPLJE, Savremena crnogorska likovna umjetnost, Muzej savremene umjetnosti.
1976. TITOGRAD, Jubilarna izložba ULUCG, Umjetnički paviljon.
1976. BEOGRAD, Titogradski slikari i vajari, galerija Kulturnog centra.
1977. KOPENHAGEN, Crnogorska likovna umjetnost, Katedrala Stroget.
1977. SKIVE, Crnogorska likovna umjetnost, Gradski muzej.
1977. BEOGRAD, Peti Beogradski trijenale jugoslovenske likovne umjetnosti, Umetnički paviljon
——–“Cvijeta Zuzorić”.
1978. ČAČAK, 10. Memorijal Nadežda Petrović, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”.
1979. KLUŽ, Vidovi savremenog slikarstva i grafike u Jugoslaviji. Dani jugoslovenske kulture u Rumuniji,
——–Umjetnički muzej “Cluj Napoca”.
1979. NOVI SAD, Vidovi savremenog slikarstva i grafike u Jugoslaviji, Galerija Matice srpske.
1979. KAN SUR MER, XI Festival slikarstva, Dvorac muzej “Haut de Cagnes”.
1979. BEOGRAD, Jugoslovenski slikarski trenutak. Povodom dana međunarodnog monetarnog fonda,
——–Sava centar.
1980. HERCEG-NOVI, 13. Zimski likoni salon, Hotel “Tamaris”.
1980. ŠTUDGART, Izložba ULUCG, Gradska vijećnica.
1980. HAMBURG, Izložba ULUCG, Hamburška kuća kulture.
1980. MANHAJM, Izložba ULUCG, Galerija Akademije.
1980. OSLO, Izložba ULUCG, Nacionalni muzej savremene umjetnosti, “Munkov muzej”.
1980. AUTI, Izložba ULUCG, Umjetnička galerija.
1981. MOSKVA, Umjetnost na tlu Crne Gore od praistorije do danas, Državni istorijski muzej, Crveni trg.
1982. POREČ, XXII Anale, Ekspresionistička figuracija, Istarska sabornica.
1983. BRESEY, 8. Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1983. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts 1983, Grand palais.
1983. PARIZ, Salon grands et jeunes d’aujourd’hui 1983, Grand palais.
1983. TITOGRAD, Kritičari su izabrali, Moderna galerija.
1984. BEOGRAD, Cetinje i likovna umjetnost, Izložbeni paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1984. ČAČAK, 13. Memorijal Nadežda Petrović, Umetnička galerija “Nadežda Petrović”.
1984. CETINJE, 18. izložba Likovnog salona “13 Novembar”, Vladin dom.
1985. BEOGRAD, Zlatno pero Beograda ’84, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1985. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts 1984, Grand palais.
1985. PARIZ, Umjetnici i njihova publika, Izložbeni salon, Pariz 15.
1985. BRESEY, 10. Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1985. KOŠICE, Dani prijateljstva i kulture Titograda, Izložbena sala.
1985. BEOGRAD, 27. Zlatno pero Beograda ’85, Beogradski sajam.
1986. SARAJEVO, Dani Budve, Likovni umjetnici Budve, Galerija RU “Djuro Djaković”.
1986. BUDVA, Prva zajednička izložba budvanskih umjetnika, (A.Bocarić, Š.Bocarić, M.Gregović, S.Luketić,
——–J.Ivanović, S.Slovinić), Moderna galerija.
1986. TUZLA, 8. Savezna izložba. Četrdeset godina Saveza udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije 1946-1986,
——–Galerija jugoslovenskog portreta Tuzla.
1986. DUBROVNIK, 8. Savezna izložba. Četrdeset godina udruženja likovnih umjetnika Jugoslavije
——–1946-1986, Umjetnička galerija.
1986. CETINJE, Jubilarna izložba ULUCG 1946-1986, Vladi dom.
1986. ARANDJELOVAC, “Osam puta šest”, Izložbeni paviljon “Knjaz Miloš”.
1986. PARIZ, Salon D’Automne, Grand palais.
1987. BEOGRAD, 160. Dijela iz Umjetničkog muzeja Crne Gore, Narodni muzej.
1987. BEOGRAD, Likovni umjetnici Budve, Muzej prmenjene umetnosti.
1987. PARIZ, Izložba slika i skulptura, Galerija “Agartha”.
1987. SARAJEVO, Likovni umjetnici Bentbaši, Galerija RU “Djuro Djaković”.
1987. BRESEY, XII Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1987. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts, Bienale 1987, Grand palais.
1987. CETINJE, Cetinjski salon jugoslovenske likovne umjetnosti “13 Novembar”, Vladin dom.
1988. PARIZ, Societe des artistes francais, Salon 1988, Grand palais.
1988. BRECEY, XIII Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1988. MAIRE DE MANTES LA JOLIE, XXVIII Salon D’Art, Hotel de ville.
1989. BRECEY, XIV Salon A.C.A.M, Dvorac “Logis”.
1989. PARIZ, Figuration critique 1989, Gran pale.
1989. PARIZ, Societe nationale des Beaux-Arts, Bienale 1989, Grand palais.
1989. POŽAREVAC, IV Bijenale jugoslovenske slikarske fantastike, “U svijetlost Milene”, Galerija
——–“Milena Pavlović-Barili”.
1989. PIZA, Figuration critique 1989, Palazzo Lanfranchi, Comune di Pisa.
1989. HERCEG-NOVI, Savremena jugoslovenska umjetnost. Iz kolekcije Toma Katurića, Galerija
——–“Josip Bepo Benković”.
1989. NIŠ, IV Bienale U svetlosti Milene, Mileninim tragom, Galerija savremene umjetnosti.
1990. VAŠINGTON, Figuralno slikarstvo francuskih individualaca, Umjetnost avanture,
——–Galerija Međunarodnog monetarnog fonda.
1990. KARLOVAC, Izložba likovne radionice crteža “KK10”, Galerija ZILIK.
1990. TROYES-EN-CHAMPAGNE, Slike XIX vijeka, moderna i savremena umjetnost, Hotel des ventes.
1990. PARIZ, Internacionalna izložba slika i aukcija, Drouot Rishelieu, sala 14.
1990. ZAGREB, Izložba Likovne radionice crteža Karlovačke industrije mlijeka “KK10”, Kongresni centar,
——–Zagrebački velesajam.
1991. BEOGRAD, Slikarska kolonija u Lipovcu-Topola, Francuski kulturni centar.
1991. BEOGRAD, Izložba crteža 8×3 Saveza likovnih umjetnika Jugoslavije, Umetnički paviljon
——–“Cvijeta Zuzorić”.
1991. BUDVA, Budvanski dom, slike i skulpture, Moderna galerija.
1991. ZAGREB, 13. Zagrebačka izložba jugoslovenskog crteža, Kabinet grafike JAZU.
1991. HONFLEUR, Ruska umjetnost i zemlje istoka, Hotel des vents.
1991. VAŠINGTON, Figuration critique 90, Izložbena galerija.
1991. PARIZ, Figuration critique 91, Grand palais.
1991. KOPENHAGEN, Figuration critique 91, Run detarn, Izložbena galerija.
1992. PODGORICA, Izložba slikara dobitnika Trinaestojulske nagrade, Galerija Doma omladine
——–“Budo Tomović”.
1992. PARIZ, Figuration critique 1992, Grand palais.
1992. BIARRITZ, Figuration critique 1992, Palais des Festivals.
1992. BUDVA, Dvadeset godina Moderne galerije Budva, Moderna galerija.
1993. SANTILLANA DEL MAR, Figuracion critica, Fundacion Santillana.
1993. PARIZ, Figuration critique 93, Grand palais.
1994. PODGORICA, Izložba slika, Galerija “Most”.
1994. BEOGRAD, Izložba Društva ULUCG Podgorica, Galerija SULUJ.
1994. KOTOR, Izložba slika galerije “Katurić”, Galerija Kulturnog centra.
1994. ZEMUN, Slikarska kolonija Lipovac, Galerija “Pinki”.
1994. PODGORICA, Promotivna izložba ULUCG-DLUPG, ART galerija.
1995. PARIZ, Izložba ULUCG, Radovi na papiru, Galerija jugoslovenskog kulturnog centra.
1995. PODGORICA, Članovi ULUCG gosti “Cite international des Arts” u Parizu, Umjetnički paviljon.
1995. BEOGRAD, Slikarska kolonija Lipovac, Galerija ULUS.
1995. BEOGRAD, Drugi Beogradski bijenale crteža i male plastike, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1995. PRIJEPOLJE, Izložba Umetničke kolonije “Mileševa 94”, Galerija Doma revolucije.
1995. KOTOR, Izložba slika iz fonda galerije “Katurić”, Galerija “Stari grad”.
1996. BEOGRAD, Slikarstvo prizora, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
1996. IGALO, Izložbena postavka galerije “Katurić”, Galerija Mediteranskog zdravstvanog centra.
1996. BEOGRAD, Jugoslovenski umetnici za decu Jugoslavije, UNICEF aukcija, Galerija “Radionica duše”,
——–objekat “Progres”.
1996. NOVI SAD, Slikarska kolonija NAFTAGAS 96, Galerija Matice srpske.
1996. BEJRUT, Izložba grupe, Umjetnička galerija “Artistes sans frontiere”.
1996. NOVI SAD, U sazvežđu grafike, Galerija “Pečat
1997. HERCEG NOVI, 30. Jubilarni hercegnovski zimski salon, Galerija “Josip Bepo Benković”.
1997. ZRENJANIN, Izložba Slikarske kolonije NAFTAGAS 96, Savremena galerija.
1997. SAINT-CLAIR-SUR-EPTE, Prodajna izložba slika i skulptura, Maison de l’Ermitage.
1997. BANJA LUKA, Narodni muzej Beograd, Republici Srpskoj, Umjetnička galerija Republike Srpske.
1997. PARIZ, DEFENSE, Regards du monde, Galerie La grande Arche.
1997. BUDVA, 25 godina Moderne galerije, retrospektiva 1972-1997, Moderna galerija.
1997. BEOGRAD, U čast Mila Milunovića, Crteži Crnogorskih likovnih umetnika, Galerija “Haos”.
1998. HERCEG NOVI, Izložba crnogorskih likovnih umjetnika, “Dah mediterana”, LSCG, Galerija
——–hotela “Plaža”.
1998. BUDVA, Izložba slika, Zbirka “Budvanske rivijere”, Moderna galerija.
1998. PODGORICA, Pejzaž u crnogorskom slikarstvu, Moderna galerija.
1998. PODGORICA, Akt u crnogorskoj umjetnosti, Centar savremene umjetnosti Crne Gore,
——–Galerija Centar.
1999. SINTRA, Figuratio critique, Quinta das cruzadas, Centro de Exposicoes, Arte e Multimedia.
——–(Portugal).
1999. LJUBLJANA, Montenegro Art 2000, Galerija “Kompas”.
1999. SARAJEVO, Montenegro Art 2000, galerija “Collegium Artisticum”.
1999. BUDVA, Montenegro Art 2000, Moderna galerija.
1999. BEOGRAD, Izložba kolonije “Zobnatica ’99”, Muzej istorije Jugoslavije.
1999. SREMSKA MITROVICA, Izložba kolonije “Zobnatica ’99”, Muzej Srema.
1999. BUDVA, Zavičajni stvaraoci, Moderna galerija.
2000. PANČEVO, Zavičajni stvaraoci Budve, Galerija savremene umjetnosti.
2000. GORNJI MILANOVAC, Šesti međunarodni bijenale umjetnosti minijature 2000, Moderna galerija.
2001. PARIZ, Izložba stalne kolekcije Galerije Jugoslovenskog kulturnog centra, Galerija Jugoslovenskog
——–kulturnog centra.
2001. BUDVA, “Težnja ka lijepom” (Iz budvanskih privatnih kolekcija), Moderna galerija.
2001. PARIZ, Salon d’Automne, (gost Salona crnogorska selekcija), Galerija Espace Auteuil.
2002. ŽABLJAK, Budvanski likovni umjetnici, Izložbena sala hotela “Jezera”.
2002. SARAJEVO, Crnogorska umijetnost 1946-2000, (Jubilarna izložba), Colegium Artisticum.
2002. PULA, “Boje od Boke”, Galerija istarskog narodnog kazališta.
2002. PRAG, Budvanski savremeni likovni umijetnici, Galerija “Peterske namjesti”.
2002. PODGORICA, “Akvarel 2002”, Galerija KIC “Budo Tomović”.
2002. HERCEG NOVI, “Akvarel 2002”, Galerija “Josip-Bepo Benković”.
2002. TIVAT, “Boje od Boke”, Galerija “Buća-Luković”.
2002. BUDVA, III Decenije postojanja, Moderna galerija.
2003. PODGORICA, Stalna postavka (novi objekat), Moderna galerija.
2004. PARIZ, Otvoreni atelje “Dedic” (Slovinic), 15. Arondisman.
2004. PODGORICA, Vrhovi savremene crnogorske umjetnosti, Centar savremene umjetnosti Crne Gore.
2005. PODGORICA, Djela crnogorskih likovnih umjetnika, In memoriam Voju Radonjiću,
——–Umjetnički paviljon.
2005. BEOGRAD, 10 godina Galerije “Haos”, Umjetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”.
2005. PARIZ, Salon d’Automne, Parc Floral de Paris.
2005. BUDVA, Budva izazov i tradicija, Moderna galerija.
2005. PODGORICA, Crnogorski akvarel 2005, “Art” galerija.
2006. BEČ, Savremena crnogorska umjetnost, Nadbiskupski muzej.
2006. SKADAR, Art galerija “Rozafa”.
2006. PODGORICA, Likovni umjetnici Crnoj Gori, Umjetnički paviljon (aukcijska izložba).
2006. TIVAT, Galerija “Ankora”.
2007. PODGORICA, 100 Godina Podgoričke gimnazije, Izložba akademskih umjetnika profesora i
——–bivših učenika podgoričke gimnazije, Moderna galerija.
2007. BEOGRAD, “Beograd – Budva Grad teatar”, Galerija “Strategie art”.
2010. ZAGREB, 33. Crnogorska umjetnika, članova ULUCG-a, galerija “Zvonimir”.
2011. PODGORICA, Nova stalna postavka Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića.
2011. KOVIN, 1. Salon, Različitost zajedništva, ART-Srbija, galerija Doma kulture.
2012. KOVIN, 2. Salon, Različitost zajedništva, ART-Srbija, galerija Doma kulture.
2012. BUDVA, 40. godina budvanske Moderne galerije, Moderna galerija.
2013. PODGORICA, Kretanje ideja, Art galerija “Venera”.
2013. PODGORICA, Umjetnička zbirka hotela “Crna Gora”, Sala hotela.
2014. PODGORICA, Iz fonda umjetničke galerije Medicinske škole, Cafe galerija “Džada”.
2014. PODGORICA, Izložba i aukcija za pomoć poplavljenim područjima bivše YU države.
2014. PODGORICA, 20. godina galerije “Most”, galerija “Most”.
2014. BUDVA, Dani umjetnika Budve, Moderna galerija.
2014. TIVAT, Crnogorska moderna umjetnost (20. godina galerije “Most”), Porto Montenegro,
——–Muzej pomorskog nasljeđa.

Izlagao na svim izložbama ULUCG, u zemlji i inostranstvu, od (1968)
Izlagao na gotovo svim salonima “13 Novembar” na Cetinju, od (1970)
Izlagao na gotovo svim Zimskim salonima, u Herceg Nvom, od (1970)
Izlagao na svim izložbama Crnogorskog crteža, u Titogradu, od (1975)
Izlagao na gotovo svim izložbama “Umjetnici svome gradu” od (1978)
Izlagao na svim tradicionalnim izložbama galerije “Katurić” od (1995)
Izlagao na svim izložbama “Podgorički likovni salon” od (1996)
Izlagao na svim izložbama ART EXPO, Sajam umjetnina Budva od (2007)
Izlagao na svim izložbama ULU Budve, Moderna galerija od (2000)
Izlagao na svim izložbama Budvanska likovna scena, galerija “Pićana” od (2000)

 

NAGRADE I PRIZNANJA (1969-2010)
Integralno nagrade i priznanja

1969. Zlatna plaketa, Izložba mladih slikara kafana “?”, Beograd.
1974. Druga nagrada za Spomenik palim borcima NOR-a Zete, Titograd.
1974. Nagrada Republičkog sekretarijata za obrazovanje kulturu i nauku,
———VIII Likovni salon “13 Novembar”, Cetinje.
1977. Nagrada “Oslobođenja Titograda” za slikarstvo, Titograd.
1978. Prva nagrada za plakat, VII Kongres SKCG, Titograd.
1980. Prva nagrada za slikarstvo, XIII Zimski salon, Herceg Novi.
1980. Treća nagrada za crtež, Druga izložba savremenog crnogorskog crteža, Titograd.
1983. Nagrada za slikarstvo grada Breseja,VIII Internacionalni salon A.C.A.M., Bresej, Francuska.
1984. Nagrada Fonda “Moša Pijade”, XVIII Likovni salon “13 Novembar”, Cetinje.
1986. Prva nagrada za plakat, IX Kongres SKCG, Titograd.
1986. Treća nagrada za plakat, IX Kongres SSOCG, Titograd.
1987. Prva nagrada za slikarstvo, XXI Izložba cetinjskog salona jugoslovenske likovne umjetnosti
———“13 Novembar”, Cetinje.
1988. Počasna nagrada za slikarstvo, Internacionalni salon ’88, Saveza francuskih umjetnika,
———Gran pale, Pariz.
1989. Nagrada za slikarstvo “Lefranc Bourgeois”, XIV Internacionalni salon A.C.A.M.,
———Bresej, Francuska.
1989. Otkupna nagrada za slikarstvo, 4. Bijenale “U svetlosti Milene”, Požarevac.
1990. “Trinaestojulska nagrada”, Skupštine Republike Crne Gore, za likovnu umjetnost, Titograd.
1990. “Novembarska nagrada” Skupštine opštine Budva, za likovno stvaralaštvo, Budva.
1995. “Beli anđeo”, plaketa najuspešnijem učesniku Umetničke kolonije “Mileševa” 1994, Prijepolje.
1998. Otkupna nagrada na konkursu za studiju dizajna (maskota, zaštitni znak, logotip),
———XV Mediteranske igre, Budva 2005.
2010. Dobitnik statusa “Istaknuti kulturni stvaralac Crne Gore”.

 

STUDIJSKA PUTOVANJA I BORAVCI U INOSTRANSTVU (1966 – 2006)

1966. GRČKA, Solun, Atina.
1974. SR NJEMAČKA, Berlin.
1979. IRAK, Bagdad.
1979. FRANCUSKA, Pariz.
1980. GRČKA, Solun, Atina.
1982. SSSR, Moskva.
1982. FRANCUSKA, Pariz.
1983. FRANCUSKA, Pariz.
1990. ŠPANIJA, Barselona.
1995. FRANCUSKA, Pariz.
1996. ITALIJA, Rimini. San Marino.
1997. FRANCUSKA, Pariz.
1999. ITALIJA, Bari.
2002. ČEŠKA, Prag.
2006. MAĐARSKA, Budimpešta
2006. AUSTRIJA, Beč.
2006. SR NJEMAČKA, Berlin.

 

KOLONIJE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU (1980 – 2002)

1980. SRBIJA, Ečka, Zrenjanin.
1987. SRBIJA, Lipovac, Topola.
1990. HRVARSKA, Klenovica, Karlovac.
1994. SRBIJA, “Mileševa”, Prijepolje.
1995. SRBIJA, Ovčar Banja, Čačak.
1996. CRNA GORA, “Naftagas”, Bečići, Budva.
1997. SRBIJA, “Kopaonik ’97”, Kruševac.
1999. SRBIJA, “Zobnatica ’99”, Zobnatica.
2002. ČEŠKA, “Budvanski slikari”, Prag.
2002. SLOVENIJA, Goriška brda, Nova Gorica.

 

OSTALI POSLOVI
Skraćeno

• Izlagao na svim izložbama Udruženja likovnih umjetnika primjenjenih umjetnosti Crne Gore
(ULUPUCG) od (1968-2002), (planovi, projekti, fotografije).
• Uradio više dizajn-projekata savremene i stilske opreme i namještaja, (sjedišta, stolova, stočića,
komoda, pulteva, ležaja, ormara, plakara, lustera, lampi).
• Uradio više tipiziranih dizajn-projekata za opremanje hotelskih jedinica, studentskih domova,
bankarskih šalter sala).
• Objavio veliki broj ilustracija u novinama i časopisima.
• Grafički oblikovao i dizajnirao, veliki broj kataloga, plakata, pozivnica, prospekata, kalendara,
jelovnika, knjiga, časopisa.
• Uradio više likovno-grafičkih zaštitnih znakova, memoranduma i koverata.
• Učestvovao na više javnih i pozivnih konkursa za likovno-grafičko oblikovanje.
• Kreirao i realizovao određeni broj reljefa, mozajka i vitraža.
• Bio član mnogih stručnih žirija iz oblasti arhitekture, enterijera, dizajna.
• Bio član mnogih revizionih komisija iz oblasti arhitekture i enterijera.
• Bio član mnogih stručnih komisija za tehnički prijem objekata.
• Likovni kritičar crnogorskog dnevnika “Vijesti” od (1999).