Predstava “Sluga dvaju gospodara”

 

 

Grad teatar Budva

Predstava “Sluga dvaju gospodara”

Sveti Stefan, 27.jul 2012.