Predstava “Kanjoš Macedonović” – video

 

 

Grad teatar Budva

Predstava “Kanjoš Macedonović”

Budva, 16. jula 2012.