Izložba etnoloških eksponata iz privatne zbirke porodice Radimir

 

 

Izložba etnoloških eksponata
iz privatne zbirke porodice Radimir

Udruženja paraplegičara Kotora i Budve i
JU”Muzeji, galerija i biblioteka” Budva,
16.10.20112.