Grad teatar – Izložba “Snovi i stvarnost” – izložba fotografija sa festivala u periodu od 1987. do 2012. godine

 

 

Grad teatar
Izložba “Snovi i stvarnost”
– izložba fotografija sa festivala
u periodu od 1987. do 2012. godine

Budva, 01. avgust 2012.